อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ วางกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกในภูมิภาคอินโดจีน

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ วางกลยุทธ์การเติบโตเชิงรุกในภูมิภาคอินโดจีน

อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ (Emerson Network Power) หน่วยธุรกิจของอิเมอร์สัน (Emerson) (NYSE: EMR) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสูงสุด สำหรับระบบเทคโนโลยีข้อมูลและการสื่อสาร ประกาศเดินหน้าแผนการรุกธุรกิจในอินโดจีน ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยการแต่งตั้งนายพิเชฏฐ เกตุรวม เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน  เพื่อผลักดันกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม และพัฒนาการเติบโตของธุรกิจในภูมิภาคนี้

ในฐานะผู้จัดการภูมิภาคอินโดจีน นายพิเชฏฐ จะดูแลธุรกิจครอบคลุม ประเทศไทย เมียนมาร์ ลาว และกัมพูชา     เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอิเมอร์สัน เจาะตลาดเชิงรุกในอุตสาหกรรมหลักเช่น การสื่อสารโทรคมนาคม   การพัฒนาระบบโครงสร้าง collocation การแพทย์และการดูแลสุขภาพ และการเงินธนาคาร นอกจากนี้ นายพิเชฏฐ ยังรับผิดชอบการพัฒนาความสามารถหลักขององค์กรทั้งอินโดจีน ใช้ประโยชน์จากกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีที่สุดมาเพิ่มประสิทธิภาพของความสามารถของทีมงาน เพื่อมอบผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเลิศในภูมิภาค

“อินโดจีน ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเติบโตอย่างมาก สาเหตุหลักมาจากที่สถานการณ์ทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจของภูมิภาคมีเสถียรภาพมากขึ้น  และการเปิดกว้างมากขึ้นต่อการค้าระหว่างประเทศ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ส่งผลต่อการใช้จ่ายด้านไอทีเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.6 หรือประมาณ 13.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณ 469 พันล้านบาท จากการที่องค์กรนำเทคโนโลยี คลาวด์ โมบิลิตี้ และบิ๊กดาต้ามาใช้ในธุรกิจมากขึ้น ในขณะที่ประเทศเมียนมาร์ ก็เป็นดินแดนแห่งโอกาส มีอัตราการเติบโตภาคไอทีในระดับร้อยละ 15 ต่อปี คาดว่าตลาดจะมีมูลค่าสูงถึง 268.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 9.4 พันล้านบาท ส่วนใหญ่ได้รับอานิสงส์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการลงทุนจากภาคธุรกิจด้านไอที” นายพิเชฏฐ กล่าว

“การพัฒนาอย่างรวดเร็วของภูมิภาคนี้ จะมาพร้อมกับความท้าทายที่ยิ่งซับซ้อนด้านไอทีมากขึ้นเช่นกัน ในบทบาท และความรับผิดชอบใหม่นี้ จึงต้องเน้นไปที่การสร้างความแข็งแกร่งหน่วยธุรกิจในสภาพตลาดที่แตกต่างกัน เพื่อจะรักษาความเป็นผู้นำในตลาดการให้บริการพัฒนาสมรรถภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมจัดระบบโซลูชั่นส์ที่เป็นเลิศ ที่มีระดับความเชื่อถือสูงสุด และการบริการที่ยอดเยี่ยม” นายพิเชฏฐ กล่าวเสริม นายพิเชฏฐ จะรายงานตรงต่อ มร. พอล เชอร์ชิล (Mr. Paul Churchill) รองประธานฝ่ายขาย ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของอิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ภูมิภาคเอเชีย

นายพิเชฏฐ เป็นผู้นำธุรกิจที่มีประสบการณ์สูง ในการบริหารงานในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมอันหลากหลาย และในระหว่างปี 2548-2552 เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ของอิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์   ได้พัฒนาตลาดและองค์กรให้เติบโตอย่างมาก และก่อนที่จะกลับมาร่วมงานกับอิเมอร์สันอีกครั้ง นายพิเชฏฐ ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการประจำประเทศไทย ของ บริษัท อินเวนซิส ประเทศไทย กำกับดูแล ด้านปฏิบัติการและการขาย นอกจากนี้ ยังเคยทำงานให้กับ ฟิลิปส์  โมโตโรล่า และซีเมนส์

นายพิเชฏฐ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มร. จอห์น ปาริกห์ อดีตกรรมการผู้จัดการ ประจำภูมิภาคอินโดจีน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการด้านวางแผนและการขาย ของ อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ภูมิภาคเอเชีย ภายใต้บทบาทใหม่ของ มร. จอห์น ปาริกห์  จะเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง โปรแกรมการขายของอิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ ในภูมิภาค

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์: www.EmersonNetworkPower.Asia

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*