แพลนเน็ตคอมลงนามร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

แพลนเน็ตคอมลงนามร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์  กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ให้แก่หน่วยงานและองค์กรชั้นนำในเขตประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัทคู่ค้าในกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม ภายหลังพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อ ต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันปลูกจิตสำนึก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรม “ไม่รับ ไม่ให้ คนไทยไม่โกง” อีกทั้งยังสนับสนุนและร่วมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้มีการแข่งขันอย่าง เป็น ธรรม เปิดเผย โปร่งใส  พร้อมสนับสนุนเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อเป็นแนวร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ และตรวจสอบเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ที่ผ่านมา

Leave a Comment