อินเทล มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านไอซีทีให้ชุมชน ขยายการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

อินเทล มุ่งเสริมสร้างทักษะด้านไอซีทีให้ชุมชน ขยายการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยนายสนธิยา หนูจีนเส้ง  กรรมการผู้จัดการ ร่วมกับชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITPC จัดโครงการ “ICT for Community- เสริมสร้างทักษะไอซีทีสู่ชุมชน” เพื่อฝึกอบรมทักษะไอซีทีขั้นพื้นฐานแก่ตัวแทนชุมชน ผ่านหลักสูตร Intel Easy Steps โดยมีนายทวีรัชต์ ตั้งชาญตรงกุล   ตัวแทนจากชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ทำหน้าที่วิทยากรฝึกอบรม นายสุรพร โสอุบล กำนันตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี  ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน  พร้อมด้วยนายวิจิตร์ พิกุลทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี  และตัวแทนผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Intel Easy Steps ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชน ตำบลท่าตูม จังหวัดสระบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการจัดอบรมหลักสูตร Intel Easy Steps  มีเป้าหมายในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการประยุกต์ใช้ไอซีทีในระดับชุมชน ซึ่งได้ออกแบบขึ้นสำหรับผู้ที่มีความต้องการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ไม่มีประสบการณ์ หรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อยในการใช้คอมพิวเตอร์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  การอบรม ณ ศูนย์ไอซีทีชุมชนในครั้งนี้มีวิทยากรจากชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยมุ่งเน้นการใช้หลักสูตร Intel Easy Steps ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัทอินเทล และมีการนำไปปรับใช้ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก

Leave a Comment