ฟูจิตสึ รวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “The 16th FSBT Voluntary Blood Donation” ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 16

ฟูจิตสึ รวมพลังจัดกิจกรรมเพื่อสังคม “The 16th FSBT Voluntary Blood Donation” ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ครั้งที่ 16

เมื่อเร็วๆนี้ มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสภากาชาดไทย  จัดกิจกรรม“The 16th FSBT Voluntary Blood Donation Day 2015 ” รับบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ที่ขาดแคลนโลหิต โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงาน 176 ท่าน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ประจำปี 2558 นับเป็นครั้งที่ 16 เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และเพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ในช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และจะมีการรวมพลกันทำกิจกรรมดีๆ อย่างนี้อีกครั้งในเดือนมิถุนายน 2559 นี้

Comments

Leave a Reply