“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์...วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” กิจกรรมการกุศลจาก รพ. รามาธิบดี ร่วมกับ บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) 24 ม.ค.นี้

“บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” กิจกรรมการกุศลจาก รพ. รามาธิบดี ร่วมกับ บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) 24 ม.ค.นี้

โรงพยาบาลรามาธิบดี ผนึกพลังเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งร่วมกับ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด ผ่านการจัดกิจกรรม “บราเดอร์ รันแอนด์แชร์…วิ่งฝันปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 2” โดยนำรายได้จากกิจกรรมมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดี   เพื่อสนับสนุนกองทุนมะเร็งโลหิตวิทยาผู้ใหญ่ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับใช้เป็นค่าเวชภัณฑ์รักษาผู้ป่วยต่อไป   กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 24 ม.ค. 59 ในเส้นทางสะพานพระราม 8 – ถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี

แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย Micro Marathon (Fun Run) ระยะทาง 5 กิโลเมตร รวม 3 ประเภท คือ 1. ประเภทชาย อายุไม่เกิน 15 ปี   2. ประเภทหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี   3. ประเภทบุคคลทั่วไป อายุ 15 ปีขึ้นไป และ Mini Marathon ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร รวม 11 ประเภท คือ 1. ประเภทชาย อายุต่ำกว่า 20 ปี   2. ประเภทชาย อายุ 20-29 ปี   3. ประเภทชาย อายุ 30-39 ปี   4. ประเภทชาย อายุ 40-49 ปี   5. ประเภทชาย อายุ 50-59 ปี   6. ประเภทชาย อายุ 60 ปีขึ้นไป   7. ประเภทหญิง อายุต่ำกว่า 20 ปี   8.  ประเภทหญิงอายุ 20-29 ปี   9. ประเภทหญิง อายุ 30-39 ปี   10. ประเภทหญิง อายุ 40-49 ปี   11. ประเภทหญิง อายุ 50 ปีขึ้นไป ค่าสมัครทุกระยะทุกประเภทรวม 400 บาทต่อคน   ซึ่งจะได้รับเสื้อและเหรียญเป็นที่ระลึก   โดยผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5 ของทุกกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลจากการแข่งขันในครั้งนี้   โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรทางธุรกิจด้านไอทีชั้นนำ ได้แก่ บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด, บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอที ซีตี้ จำกัด (มหาชน)   ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ www.shutterrunning.com หรือ 02-111-2201 และ 096-885-5609

Leave a Comment