บริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟ (Cox Automotive) ผู้นำในธุรกิจซื้อขายรถยนต์ในสหรัฐ ฯ ทำการเปลี่ยนแปลงระบบงานให้เป็นดิจิตอลโดยใช้โซลูชั่นของเรดแฮท

บริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟ (Cox Automotive) ผู้นำในธุรกิจซื้อขายรถยนต์ในสหรัฐ ฯ ทำการเปลี่ยนแปลงระบบงานให้เป็นดิจิตอลโดยใช้โซลูชั่นของเรดแฮท

บริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟเป็นบริษัทแม่ของบริษัทค้ารถยนต์หลายรายรวมทั้งบริษัทเคลลี่บลูบุ้ค (Kelly Blue Book) ประมาณการว่าจะสามารถประหยัดเวลาลงได้ถึง 10 ปีและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ด้วยการใช้แพลตฟอร์มการจัดการคลาวด์แบบผสมในชื่อ CloudForms ของเรดแฮท

 เรดแฮท อิงค์ (NYSE: RHT) ผู้นำในโซลูชั่นซอฟท์แวร์แบบโอเพ่นซอร์ส ประกาศว่าบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟ ผู้นำในธุรกิจบริการซื้อขายรถยนต์และโซลูชั่นการตลาดแบบดิจิตอลที่เป็นตลาดกลางระหว่างผู้ค้ารถยนต์และผู้บริโภค ได้นำ Red Hat CloudForms, Red Hat Gluster Storage และ Red Hat Enterprise Virtualization มาปรับใช้เพื่อให้ระบบคลาวด์ภายในของตนสามารถขยายความสามารถรองรับการขอใช้บริการ (requests) ที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัท ค็อกซ์โอโตโมทีฟกล่าวว่านับตั้งแต่ใช้ Red Hat CloudForms เป็นต้นมาสามารถลดเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนลงอย่างมากและประหยัดค่าใช้จ่ายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ

ปัจจุบันนี้อินเตอร์เน็ตกลายเป็นช่องทางสำคัญให้ผู้บริโภคสามารถค้นหารถยนต์ที่ตนต้องการและทำการซื้อขายได้เอง  ดังนั้นบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงระบบของตนเองให้เป็นดิจิตอลมากขึ้นและขยับบริการที่เป็นแบรนด์สำคัญของตนขึ้นเป็นระบบออนไลน์ เพื่อให้ง่ายต่อการใช้สำหรับลูกค้าของบริษัทผู้ค้ารถยนต์ทั้งหลายและบริษัทเคลลี่บลูบุ้คสามารถทำการซื้อขายรถยนต์กันได้ ตลาดกลางซื้อขายรถยนต์แบบออนไลน์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนการขอใช้บริการแอพพลิเคชั่นและเครื่องมือต่างๆ ของบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟจากลูกค้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน  มากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนการซื้อขายรถยนต์ในประเทศสหรัฐ ฯ ใช้ระบบของบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟเป็นตัวกลางในกระบวนการซื้อขายในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ดังนั้นบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟจึงจำเป็นต้องรีบจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ให้บริการบนเว็บเพื่อให้สามารถรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดไว้ได้และรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของการปริมาณการใช้งานบนระบบและจำนวนการขอใช้บริการของลูกค้าซึ่งมีผลทำให้เวลาในการให้บริการช้าลง

บริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟมีความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานกับเรดแฮทมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จึงได้เลือก Red Hat CloudForms มาใช้ในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์ของตนและสร้างบริการที่พนักงานของบริษัทสามารถให้บริการตนเองได้ (self-service) ในการเข้าถึงระบบไอทีของแบรนด์ต่าง ๆ ของบริษัทที่มีมากกว่า 25 แบรนด์  บริษัท ฯ ใช้ Red Hat CloudForms ทำให้ระบบของทุกแบรนด์ของบริษัทฯแสดงผลเสมือนเป็นหนึ่งเดียว (single unified interface) พนักงานในทุก ๆ แผนกของบริษัทที่กำลังบริการลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ อยู่สามารถเห็นสภาพแวดล้อมของระบบไอทีโดยรวมร่วมกัน จึงเป็นการง่ายสำหรับนักพัฒนาระบบ ผู้ออกแบบระบบ และผู้ชำนาญการทดสอบระบบที่จะทำการพัฒนาระบบไอทีที่ผู้ใช้สามารถให้บริการตนเองได้ง่ายขึ้น  Red Hat CloudForms ทำให้กลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ของบริษัท ฯ สามารถทำงานร่วมกันอย่างเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและให้บริการแก่ลูกค้าได้เร็วขึ้น ลดเวลาในการออกผลิตภัณฑ์ใหม่และการทดสอบที่กินเวลาถึง 3 สัปดาห์ลงให้เหลือเพียงแค่ไม่เกิน 20 นาที

หน้าจอแสดงผลของ Red Hat CloudForms สามารถแสดงให้เห็นระบบต่าง ๆ พร้อมกันได้หลาย ๆ ระบบ และแสดงตารางเปรียบเทียบได้ อย่างละเอียดแตกย่อยลงลึก (granular metrics) ส่งผลทำให้ทีมงานของ บริษัท ฯ สามารถใช้ระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นยังนำ Apache Hadoop infrastructure ที่วางพื้นฐานอยู่บน Red Hat Enterprise Linux มาใช้ในการริเริ่มทำบิ้กดาต้า (Big Data) อีกด้วย รวมทั้งใช้ Red Hat Gluster Storage ซึ่งเป็นซอฟท์แวร์ระบบเปิดที่ใช้ในการจัดการไฟล์ของระบบเก็บข้อมูล (file storage system) และใช้ Red Hat Enterprise Virtualization เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลยุทธ์บิ้กดาต้า ทำให้สามารถแสดงผลข้อมูลได้มากขึ้นในหน้าจอเดียว พนักงานของบริษัท ฯ จึงสามารถเห็นการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างลูกค้ากับเว็บไซต์ต่าง ๆ ของตนเอง และสามารถสร้างประสบการณ์การเลือกซื้อสินค้าที่เฉพาะตัวแก่ลูกค้าแต่ละรายได้

นอกจากนั้นบริษัท ฯ ยังใช้ Red Hat Insight ซึ่งจะให้บริการในการวิเคราะห์ข้อมูลการทำงานสำหรับผู้จัดการที่ต้องการทำงานเชิงรุก (proactive) ในการจัดการระบบไอทีของตน  Red Hat Insight ทำให้ผู้เชี่ยวชาญในการใช้เรดแฮทสามารถให้บริการช่วยเหลือลูกค้าได้หลายหมื่นรายพร้อม ๆ กัน และให้ข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงอย่างทันเวลาที่เป็นจริง (real-time) เกี่ยวกับจุดวิกฤตของโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีของตน ด้วย Red Hat Insight ทำให้บริษัท ฯสามารถระบุปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน ประเด็นที่อาจเป็นปัญหาในการปรับใช้ซอฟท์แวร์ และมีเครื่องมือนำทางในการช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความเสถียรของระบบ ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบ  ทำให้สามารถหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักการให้บริการของระบบไอทีที่คาดไม่ถึง   และสามารถใช้ระบบไอทีของตนไห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

คำกล่าวสนับสนุน

Joe Fitzgerald รองประธานฝ่ายการจัดการของเรดแฮท

“บริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟเป็นตัวอย่างที่น่าตื่นเต้นของบริษัทที่ทำการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานของตนเองให้เป็นดิจิตอลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ทัน ด้วยการเปลี่ยนแปลงเป็นดิจิตอลนำมาซึ่งความท้าทายในการบริหารจัดการแนวใหม่สำหรับโครงสร้างพื้นฐานบนระบบคลาวด์ และลูกค้าคาดหวังว่าจะมีบริการที่ลูกค้าสามารถบริการตัวเองได้มาด้วย การใช้โซลูชั่นบน Red Hat CloudForms เราเชื่อว่าบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟไม่เพียงแต่จะสามารถบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบผสมของตนได้เป็นอย่างดี แต่ยังจะทำให้สามารถมีผลตอบแทนการลงทุน (ROI) ที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็น ไม่เพียงแต่การลดค่าใช้จ่าย แต่ยังรวมถึงการร่นเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดลงอีกด้วย”

Jason Cornell ผู้จัดการแผนก Cloud and Infrastructure Automotive ของบริษัทค็อกซ์โอโตโมทีฟ

“ Red Hat CloudForms เป็นเสมือนมีดพกอเนกประสงค์ของกองทัพสวิต (Swiss Army knife) คุณสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างจากระบบไอทีของคุณด้วยการนำมันมาเป็นส่วนประกอบในระบบ มันทำให้คุณสามารถทำความเข้าใจอย่างครบถ้วนและตัดสินใจอย่างฉลาดบนระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีของคุณ เราสามารถทำการวิเคราะห์ให้เห็นจำนวนทรัพยากรและเวลาที่ถูกใช้ในการปรับปรุงมันให้เหมาะสมใช้งานได้กับระบบของเรา และเราค้นพบว่าโซลูชั่นของเรดแฮทนี้สามารถช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเราลงถึงกว่า 10 ปีที่ต้องใช้ในการรอค่อยทรัพยากรให้พร้อมและประหยัดเงินกว่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ฯ ในปีที่แล้ว นอกจากนั้นด้วย Red Hat Insight ยังทำให้เราสามารถแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตได้ก่อนมันจะเกิดขึ้น เราไม่จำเป็นต้องค่อยดูแลแต่ละระบบเพราะว่าเรามีเครื่องมืออันหนึ่งอันเดียวที่ทำให้เราเห็นข้อมูลทุกระบบได้อย่างครบถ้วน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทอย่างเรดแฮทจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันกับเรา เข้าใจในธุรกิจของเราและความสำเร็จที่เราพยายามจะไปให้ถึง และเข้าใจระบบโครงสร้างพื้นฐานและระบบธุรกิจโดยรวมของเรา ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตามให้ทัน และเราคาดหวังว่าเรดแฮทจะเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการช่วยเหลือเราให้เดินทางไปบนเส้นทางนี้ได้ตลอดรอดฝั่ง”

Leave a Comment