แวลลูฯ แต่งตั้ง “ธงชัย พรรควัฒนชัย” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ดูแลงานขายและการตลาดทั้งหมด มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559

แวลลูฯ แต่งตั้ง “ธงชัย พรรควัฒนชัย” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) ดูแลงานขายและการตลาดทั้งหมด มีผลตั้งแต่ 1 มกราคม 2559

บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด ในเครืออีซีเอสและวีเอสที ประกาศแต่งตั้งให้นายธงชัย พรรควัฒนชัย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO: Chief Operation Officer) ดูแลด้านการขายและการตลาดของฝ่ายดิสทริบิวชันและฝ่ายเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์ รวมถึงดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS: Management Information System) และการสื่อสารการตลาด (MarCom: Marketing Communication) ของบริษัทฯ ทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

นายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด เปิดเผยว่า“บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานใหม่ โดยได้แต่งตั้งให้นายธงชัย พรรควัฒนชัย ซึ่งแต่เดิมดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร (Executive Vice President) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (COO) รับผิดชอบงานด้านการขายและการตลาดของฝ่ายดิสทริบิวชันและฝ่ายเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์ ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของเดอะแวลลูซิสเตมส์ รวมถึงดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS) และการสื่อสารการตลาด (MarCom) ของบริษัทฯ ทั้งหมด”

“การปรับโครงสร้างในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนสืบทอดการบริหารธุรกิจของแวลลูฯ ก่อนที่ผมจะเกษียณอายุงานในสิ้นปี 2559 นี้ ซึ่งจะเร็วกว่าที่บริษัทกำหนดไว้ 1 ปี โดยแผนขั้นต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณจากแวลลูฯ ไปแล้ว คือ คุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร (President) จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานบริหาร (Executive Chairman)แทนที่ผม และคุณธงชัยจะได้โปรโมทขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารแทนคุณสมศักดิ์ในที่สุด”

“วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณธงชัยได้สัมผัสกับงานด้านการขายและการตลาดทั้งหมดของบริษัทอย่างใกล้ชิด ซึ่งผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า จากประสบการณ์การทำงานของคุณธงชัยที่ได้คลุกคลีกับวงการไอทีบวกกับความเชี่ยวชาญด้านการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายที่สั่งสมมายาวนานเกือบ 30 ปี จะสามารถนำพาธุรกิจของแวลลูฯ ไปสู่ยุคใหม่ที่รุ่งเรืองและเติบโตขึ้นในภายภาคหน้าได้อย่างแน่นอน”

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า “ผมมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคุณธงชัยเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบริหารจัดการและนำพาธุรกิจของแวลลูฯ ไปสู่ยุคใหม่ที่เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปได้ ด้วยความสามารถในการกำหนดกลยุทธ์ที่ทรงประสิทธิภาพ การมีทักษะการบริหารจัดการในระดับสูง รวมถึงการมีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีกับทั้งเวนเดอร์และดีลเลอร์ คือคุณสมบัติสำคัญที่ช่วยให้คุณธงชัยสามารถบริหารธุรกิจของแวลลูฯ ให้ดำเนินรุดหน้าไปด้วยความราบรื่นและประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผมต้องขอแสดงความยินดีกับคุณธงชัยมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง”

นายธงชัย พรรควัฒนชัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กล่าวว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากคุณณรงค์และคุณสมศักดิ์ มอบหมายให้ผมมาทำหน้าที่บริหารธุรกิจของเดอะแวลลูซิสเตมส์ต่อจากทั้งสองท่าน ซึ่งผมยินดีที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจในการบริหารจัดการธุรกิจของแวลลูฯ ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป”

“สำหรับงานที่จะเริ่มดำเนินการเป็นอันดับแรกคือ การปรับการทำงานของฝ่ายดิสทริบิวชันและฝ่ายเอนเตอร์ไพรส์ซิสเตมส์ ที่แต่เดิมต่างฝ่ายต่างทำงานค่อนข้างเป็นเอกเทศจากกัน ก็จะปรับให้มีการประสานงานกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและลูกค้าที่มีความประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าในกลุ่มเอนเตอร์ไพรส์ไล่ลงมาจนถึงสินค้าในกลุ่มดิสทริบิวชันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และในอนาคตเราจะสร้างทีมเอนเตอร์ไพรส์และคอมเมอร์เชียลของฝ่ายดิสทริบิวชันให้มีการทำงานที่สอดคล้องและประสานกันด้วยดีเพื่อการดูแลลูกค้าของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ รวมถึงการสร้างทีมเอสเอ็มบีที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งเพื่อตอบสนองแก่ลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลให้แวลลูฯ กลายเป็นผู้จัดจำหน่ายแบบเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor) ในสายตาของเวนเดอร์ได้อย่างแท้จริง”

Leave a Comment