ฟูจิตสึจัดกิจกรรมปลูกป่า ฉลอง 80 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้คุ้งบางกระเจ้าเป็นปีที่ 2

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดย มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ  และพนักงาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ “Fujitsu We Care 2015″  เป็นปีที่ 2 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในลักษณะของการโครงการ CSR อย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ซึ่งเป็นปีครบรอบ 80 ปี ของฟูจิตสึยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อ  สนับสนุนซึ่งเป็นนโยบายหลักของฟูจิตสึ ในด้านสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มเติม จำนวน 300 ต้น และพร้อมกับย้ายชำเพาะกล้าไม้จำนวน 1,000 ต้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 44 ตารางเมตร เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่โครงการและแจกจ่ายให้กับชุมชนนำไปปลูกในพื้นที่ส่วนตัว และพื้นที่สาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมต่อๆไปในอนาคต ณ คุ้งบางกระเจ้า ตำบลบางกอบัว อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการเมื่อเร็วๆนี้ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*