AMD เผยไลน์ผลิตภัณฑ์แบบ ฮาร์ดแวร์เสมือนจริง Hardware-Visualized รุ่นแรกของโลก

AMD (NASDAQ: AMD) อวดโฉม AMD FirePro™ S-Series GPUs กราฟฟิกการ์ดรองรับการทำงานแบบฮาร์ดแวร์เสมือนจริง (hardware visualized) ตัวแรกของโลก ที่มาพร้อมกับโซลูชั่นใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นรีโมตเวิร์คสเตชั่น คลาวด์เกมมิ่ง คลาวด์คอม   พิวติ้ง และ Virtual Desktop Infrastructure (VDI).   

ในระบบนิเวศน์ของเทคโนโลยีเสมือนจริง  มีอุปกรณ์หลักๆ เช่น CPU เน็ตเวิร์คคอนโทรลเลอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นแบบฮาร์ดแวร์เสมือนจริง เพื่อส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ GPU ไม่ได้ทำงานแบบฮาร์ดแวร์เสมือนจริง ซึ่งเทคโนโลยี AMD MxGPU เป็นตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงใน GPU  

ซึ่งก็หมายความว่าอุปกรณ์สำหรับเทคโนโลยีเสมือนจริงจะสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี AMD MxGPU ทำงานบน SR-IOV (Single Root I/O Virtualization) มาตรฐาน PCI Express®

 • มีฮาร์ดแวร์ GPU scheduling logic ที่จะให้คุณภาพการทำงานที่แม่นยำแก่ผู้ใช้งาน
 • มีการคงสภาพของข้อมูล (Data Integrity) ของ Virtualized Machines (VM) และข้อมูลแอพพลิเคชั่นผ่าน hardware-enforced memory isolation logic ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ VM ตัวหนึ่งเข้าถึงข้อมูลของอีกตัวหนึ่งได้
 • ความสามารถด้านกราฟฟิกของ GPU ให้ใช้งานได้ในแอพพลิเคชั่นที่หลากหลายสำหรับการรองรับเทคโนโลยีเสมือนจริงอื่นๆ ไม่เพียงแต่ APIs อย่าง DirectX® และ OpenGL แต่ยังรองรับ GPU compute APIs อย่าง OpenCL™

กราฟฟิกการ์ดสำหรับเซิฟเวอร์ AMD FirePro™ S7150 และ AMD FirePro™ S7150 x2 จะจับมือกับ OEM ในการส่งมอบเวิร์คสเตชั่นแบบเสมือนจริงและเพื่อการติดตั้งและการทำงานที่ง่ายขึ้น และเพื่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและความคุ้มค่าของราคา VDI สามารถใช้งานได้ทั่วไปใน Computer-Aided Design (CAD) มีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ และอุปกรณ์ที่ใช้งานในสำนักงานที่ใช้ GPU ที่รองรับการทำงานแบบ hardware virtualized

 

AMD FirePro S7150 GPU เพียงหนึ่งตัวสามารถรองรับการใช้งานพร้อมกันได้ถึง 16 user ที่มาพร้อมความจำ GDDR5 ขนาด 8 GB ส่วน  AMD FirePro S7150 x2 หนึ่งตัวสามารถรองรับการใช้งานได้ถึง 2 เท่าตัว หรือ 32 user มีหน่วยความจำ GDDR5 ขนาด 16 GB (8GB ต่อ GPU) ทั้งสองโมเดลมีเมมโมรี่แบนวิธ 256-bit

AMD FirePro S7150 และ S7150 x2 server GPUs สถาปัตยกรรม GCN ที่จะทำให้ใช้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิม มีฟีเจอร์เด่นดังนี้

  • เทคโนโลยี AMD Multiuser GPU (MxGPU เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพและแม่นยำจากเวิร์คสเตชั่นแบบเสมือนจริง ที่มาพร้อมกับ GPU แบบ hardware virtualized รุ่นแรกของโลกที่สามารถเชื่อมโยงผู้ใช้งานและประสบการ์ณการทำงาน workstation ให้ตรงกับมาตรฐานการรับรอง ISV Certified
  • เมมโมรี่ GDDR5 GPU ที่ช่วยเร่งการทำงานของแอพลิเคชั่นและให้เวิร์คโฟลการประมวลผลที่ซับซ้อนทำงานได้สะดวกขึ้น
  • เมมโมรี่ Error Correcting Code (ECC) เพื่อความแม่นยำในการประมวลผล  ทำงานโดยการไปแก้ไข single หรือ double bit error ที่เกิดจาก background radiation ตามธรรมชาติ
  • รองรับ OpenCL™ 2.0 เพื่อให้สามารถใช้งาน GPUs และ multicore CPUs รุ่นใหม่เพื่อเร่งการประมวลผลใน CAD/CAM/CAE และแอพพลิเคชั่นมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ที่รองรับ OpenCL เพื่อให้นักพัฒนาสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ของ GPU รุ่นใหม่ได้อย่างเต็มที่

 

 • AMD PowerTune หรือระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะที่จะมอนิเตอร์ทั้งการทำงานของ GPU และการดึงพลังงานมาใช้  AMD PowerTune จะเพิ่มประสิทธิภาพของ GPU ในการใช้พลังงานต่ำเมื่อเวิร์คโหลดของ GPU ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้งานเต็มกำลัง และจะใช้ความเร็ว clock speed ที่เหมาะสม เพื่อให้ทำงานอย่างสุดความสามารถสำหรับเวิร์คโหลดที่มีปริมาณสูง

 

AMD FirePro S7150 และ S7150 x2 server GPUs จะมีวางจำหน่ายในช่วงครึ่งปีแรก สามารถติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงาน AMD Professional Graphics ได้ที่ AMD.ProfessionalGraphics@amd.com

Leave a Comment