ETDA

​ก.ไอซีที มอบหมาย ETDA ต่อยอด ThaiCERT GMS สร้างความพร้อม รับมือและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) ผลักดันการดำเนินงาน “โครงการ ThaiCERT Government Monitoring System (ThaiCERT GMS)” เพื่อยกระดับการดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือ และป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ให้หน่วยงาน เพื่อให้มีกระบวนการทำงานที่สามารถรับมือภัยคุกคามอย่างทันการณ์ และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน ณ  ห้องเลอคองคอร์ด บอลรูม  ชั้น 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

Leave a Comment