ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ทำคะแนนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ติดโผ 100 องค์กรระดับโลก ที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2559

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชั่น ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในทำเนียบ 100 องค์กรระดับโลกที่ยั่งยืนที่สุดในโลกประจำปี 2559 (2016 Global 100 Most Sustainable Corporations in the World) โดยอยู่ในอันดับที่ 12 จากทั้งหมด และเป็นอันดับหนึ่ง ในอุตสาหกรรม GICS ปีนี้นับเป็นปีที่ 5 ที่ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 15 องค์กรชั้นนำในทำเนียบดัชนีความสามารถในการสร้างความยั่งยืน (Sustainability Index) ที่จัดโดย Corporate Knights นิตยสารสำหรับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่โปร่งใส ที่มีการเผยแพร่ทุกปีที่การประชุมเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum) ณ กรุงดาวอส

บริษัทที่ติดอันดับโลก Global 100 เป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเรื่องความสามารถในการสร้างความยั่งยืนในภาคอุตสาหกรรม โดยได้รับการคัดเลือกจากบริษัทที่ได้รับการลิสต์รายชื่อทั่วโลกในเบื้องต้น 4,353 บริษัทในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ซึ่งล้วนเป็นบริษัทที่มีการประเมินหลักทรัพย์มูลค่ามากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ  ทั้งนี้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ถูกจัดเป็นอันดับหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันท่ามกลางบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่ติดโผจำนวน 11 บริษัทด้วยกัน  Global 100 นี้มีการประเมินโดยใช้ตัวบ่งชี้เรื่องความสามารถในการสร้างความยั่งยืน 12 ปัจจัยด้วยกัน ตัวอย่างก็คือ ในแง่ของปริมาณรายได้ของบริษัทต่อหนึ่งหน่วยพลังงานที่ใช้ไป

มิสเตอร์ ฌอง ปาสคาล ตริคัวร์ ประธานบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้โดยกล่าวว่า “ด้วยคะแนนรวมทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นเป็น 70.5 เปอร์เซ็นต์ในปี 2559 จาก 68.4 เปอร์เซ็นต์ในปี 2558 คือ การที่เราสามารถทำคะแนน Global 100 ได้ดีที่สุดเท่าที่เคยทำมา และยังได้รับการจัดให้เป็นที่หนึ่งในภาคอุตสาหกรรมนี้ อีกทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาความยั่งยืนซึ่งเป็นหัวใจหลักของกลยุทธ์ของชไนเดอร์ อิเล็คทริค แม้กระนั้นก็ตาม เราก็ยังตกไป 3 อันดับในการจัดอันดับทั่วโลก แต่นั่นก็หมายความว่ามาตรฐานโดยรวมสูงขึ้น ซึ่งนับเป็นข่าวดีมากสำหรับทุกคน และเสมือนเป็นการเชิญชวนให้เรามานะมุ่งมั่นยิ่งขึ้นไปอีก”

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้รับการจัดให้อยู่ในทำเนียบดัชนีหลักที่ใช้วัดความสามารถในการสร้างความยั่งยืนหลายดัชนีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นดัชนี CDP A-List และ ดัชนีความเป็นผู้นำที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ (the Climate Disclosure Leadership Index) รวมถึงดัชนีวัดความยั่งยืนของดาวโจนส์ ทั้งในยุโรปและทั่วโลก (the Dow Jones SustainabilityTM World & Europe Indices) และการจัดอันดับบริษัทที่มีจรรยาบรรณมากที่สุดในโลก (the World’s Most Ethical Companies©) นี่คือการยืนยันคำมั่นสัญญาของกลุ่มซึ่งวัดได้จากการทำ Planet & Society Barometer ของตนเอง ซึ่งเป็นบันทึกการให้คะแนนความยั่งยืนของบริษัท ที่พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี 2005 ยิ่งกว่านั้น ในเดือนพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ไม่เพียงตอบรับความมุ่งมั่นใหม่ 10 ประการ ในงานประชุมนานาชาติด้านสภาพภูมิอากาศ (COP21) เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และโซลูชั่น แต่ยังรวมถึงการวิจัยและการพัฒนา รวมไปถึงห่วงโซ่การผลิต ในการดำเนินงานของบริษัท และสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อมในอีก 15 ปีข้างหน้า

Global 100 ยังผูกกับการจัดอันดับที่ดีที่สุดในโลกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งข้อมูลในเชิงลึก ความน่าไว้วางใจ และวิธีการที่เชิญชวนในการจัดอันดับโดยสถาบันด้านการสร้างแบรนด์ (Branding Institute) การจัดอันดับนี้จะมีอยู่ใน Corporate Knights นิตยสารเพื่อระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่โปร่งใส ในฉบับฤดูหนาว

Leave a Comment