เลอโนโว ประเทศไทย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนการศีกษาด้านสารสนเทศ

เมื่อเร็วๆนี้ คุณวรเทพ จักรวาลวิบูลย์, ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อธุรกิจ, เลอโนโว ประเทศไทย ร่วมกับ คุณจันทร์ทิพย์ องค์ภัทร, กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด และ ดร. อุรีย์ เจี่ยสกุล, คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดห้องปฏิบัติการ ERP (Enterprise Resource Planning)เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดวางทรัพยากรองค์กร โดย เลอโนโว ประเทศไทย ได้สนับสนุนการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต ซึ่งพิธีลงนามได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

Leave a Comment