ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ ร่วมบรรยายในงาน Thailand Big Data User Group Workshop จัดโดย สถาบัน IMC ชูซอฟท์แวร์ Pentaho for Enterprise

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบัน IMC จัด งาน Thailand Big Data User Group Workshop – Data lake : Redefine Data Warehouse โดยมีฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เป็นวิทยากรร่วม พร้อมทั้งสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (EGA) และ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด คู่ค้า เป็นผู้สนับสนุนงาน ภายในงานได้นำตัวอย่างการประยุกต์ใช้ซอฟท์แวร์ Pentaho เวอร์ชั่น Commercial for Enterprise สำหรับธุรกิจโทรคมนาคม และองค์กรขนาดใหญ่ ในการทำ Data Integration และการวิเคราะห์  เพื่อให้ความรู้ผู้อบรม สามารถนำแนวคิดไปใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร Q House ลุมพินี

ภาพจากซ้าย: นายไชยรัตน์ วงศ์สว่างรัศมี ผู้อำนวยการและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ธุรกิจโทรคมนาคม บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด(ซ้ายมือ), ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ ผู้อำนวยการ สถาบัน IMC (คนกลาง), นายทนุสิทธิ์ สกุณวัฒน์, Operation Director บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำกัด  

Leave a Comment