Fujitsu SELECT Connect

ฟูจิตสึได้รับการเสนอชื่อเป็น “บริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลกประจำปี 2016” ของนิตยสารฟอร์จูน ติดต่อกันเป็นปีที่ 4

ฟูจิตสึได้รับการเสนอชื่อเป็น “บริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลกประจำปี ค.ศ. 2016” ของนิตยสารฟอร์จูน ติดต่อกันเป็นปีที่4  ในการคัดเลือกรายชื่อของปีนี้ ฟูจิตสึได้รับการจัดอันดับสูงสุดในกลุ่มบริษัทด้านนวัตกรรม การแข่งขันในระดับนานาชาติ ความรับผิดชอบต่อสังคม ความมั่นคงทางการเงินและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการจากความร่วมมือระหว่างนิตยสารฟอร์จูนและ เฮย์ กรุ๊ป เป็นบริษัทที่ปรึกษาระดับโลกได้จัดอันดับ“บริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลก” เป็นประจำทุกปี จากการการวิเคราะห์สำรวจผู้บริหารและผู้อำนวยการของบริษัทและอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกกว่า15,600 รายทั่วโลก บริษัทที่ได้รับคะแนนสูงสุดทั้งจากภายในและภายนอกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่บริษัทเหล่านั้นดำเนินกิจการอยู่จะได้รับการจัดอันดับคุณภาพในทั้งหมดเก้าด้าน ด้วยกัน อาทิ ด้านคุณภาพการบริหารจัดการ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการ และด้านนวัตกรรม เป็นต้น

ปีนี้เป็นปีที่สี่ติดต่อกันของฟูจิตสึที่ได้รับการจัดอันดับติดเป็นหนึ่งในรายชื่อ “บริษัทที่น่าชื่นชมมากที่สุดในโลก” ซึ่งมีรายชื่อรวมกันทั้งสิ้น 340 บริษัท (เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่นถึง 18 บริษัท)

ในการส่งเสริมกิจกรรมขององค์กรที่มุ่งเน้นความใส่ใจรับผิดชอบ ด้าน     สิ่งแวดล้อม สังคมและ ธรรมาภิบาล ฟูจิตสึจึงมุ่งมั่นสานต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและโลกอย่างยั่งยืนให้สมเป็นบริษัทด้านไอซีทีระดับโลกอย่างแท้จริง

Leave a Comment