แวลลูฯ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติดีลเลอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2558

แวลลูฯ มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติดีลเลอร์ยอดเยี่ยมประจำปี 2558

นายสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด หนึ่งในผู้นำกลุ่มธุรกิจค้าส่งสินค้าไอทีในประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดงาน “ VST ECS Best Dealer Awards 2015” เพื่อแสดงความขอบคุณ พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ตัวแทนจำหน่ายที่มียอดซื้อสูงสุดในปี 2558 จำนวน 81 บริษัท พร้อมกันนี้ได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ คือ นายประภาส ตันติพิบูลย์ศักดิ์ อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงศรี และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส แอสเซท แมเนจเมนท์ ในหัวข้อ “ลงทุนอย่างไรในยุคดิจิตัล 4G” แก่ตัวแทนจำหน่ายของบริษัทด้วย งานมีขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพฯ

 

Leave a Comment