ซีเกทโคราชสนับสนุนโครงการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

ซีเกท

เพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (กลาง) มอบสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม ผ้าเย็น และกาแฟ เป็นต้น  แก่ศูนย์แก้ไขปัญหาจราจร บนถนนมิตรภาพ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการเดินทางแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางถ.มิตรภาพ ขานรับนโยบายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยมี พ.ต.อ. ขุนศึก เศรษฐชัย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสูงเนิน (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*