ดีแทคแสดงความยินดี “นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2559

ดีแทคแสดงความยินดี “นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ปี 2559

นางอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์  ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค  แสดงความยินดีกับ  นายวันชัย  วงศ์มีชัย  บรรณาธิการอาวุโส หนังสือพิมพ์แนวหน้า ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “นายกสมาคมนักข่าวนัก หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 โดยมี นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี (สามจากซ้าย) ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ที่ปรึกษาบรรณาธิการข่าวออนไลน์หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และที่ปรึกษาสมาคมสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พร้อมกับ คณะกรรมการบริหาร ชุดใหม่ ร่วมถ่ายภาพรับมอบกระเช้า ณ ดีแทคเฮ้าส์ อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อเร็วๆ นี้

ดีแทค เป็นอีกหนึ่งองค์กรพันธมิตรที่ให้ความร่วมมือและให้ความสำคัญกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย” อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมแผนการดำเนินกิจกรรมประจำปี 2559 อาทิ วันนักข่าว, โครงการสัมมนาใหญ่ประจำปี รวมถึงโครงการอื่นๆ ที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์กับสื่อมวลชนและสมาชิกสมาคมฯ  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยกับองค์กรดีแทคให้มีความยั่งยืนตลอดไป.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*