แพลนเน็ตคอมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท

แพลนเน็ตคอมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 อนุมัติจ่ายปันผลหุ้นละ 0.14 บาท

นายสรรพัชญ โสภณ  ประธานกรรมการ บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PCA  นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์  กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายเทรเวอร์ ทอมสัน กรรมการผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดสำหรับผลประกอบการงวดปี 2558  ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท รวมเป็นเงิน 35  ล้านบาท ซึ่งอัตราการจ่ายปันผลสูงถึง 69% ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559  จัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอล์ ชั้น2  โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

Leave a Comment