ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว VSP G SERIES อัพเกรดด้วย NATIVE NAS , ระบบ TIER ข้อมูลไประบบคลาวด์ และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยลูกค้าพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

ดร. มารุต มณีสถิตย์ กรรมการผู้จัดการประจำประเทศไทย และพม่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ พีทีอี ลิมิเต็ด หรือ HDS กล่าวว่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น (HDS) ธุรกิจในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด  เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi Virtual Storage Platform (VSP) G Series ที่ได้รับการอัพเกรดและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งกว่าเดิม ซึ่งออกแบบโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบไอทีเดิมที่องค์กรใช้งานอยู่ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพจากการจัดเก็บข้อมูลจำนวนมากในหลากหลายรูปแบบที่ถูกจัดเก็บ (Multi-Protocol) ไว้ในระบบไอที ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ามากขึ้น

ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เปิดตัว VSP G SERIES   อัพเกรดด้วย NATIVE NAS , ระบบ TIER ข้อมูลไประบบคลาวด์   และซอฟต์แวร์วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยลูกค้าพร้อมสู่ยุคดิจิทัล

ปัจจุบันธุรกิจกำลังก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล  ข้อมูลจึงเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจ และไอทีกลายเป็นองค์ประกอบสำคัญในการช่วยผลักดันองค์กรให้ประสบความสำเร็จ แนวโน้มดังกล่าวได้เพิ่มแรงกดดันให้กับฝ่ายไอทีในการปรับกระบวนการทำงาน ระบบ และทักษะต่างๆ ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น HDS จึงได้เพิ่มฟังก์ชันการทำงานของ NAS หรือ Network Attached Storage แบบรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกับแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลในรุ่น  VSP G400, VSP G600 และ VSP G800 ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ พร้อมทั้งเสริมประสิทธิภาพโดยการจัดระดับมูลค่าของข้อมูลการใช้งานที่เหมาะสม ทั้งข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร หรือข้อมูลของระบบคลาวด์ ว่ามีระดับเหมาะสมต่อมูลค่าควรจะเก็บและดูแลในลักษณะใด  ทำให้การบริหารระบบจัดเก็บข้อมูลและศูนย์ข้อมูลขององค์กรมีความทันสมัยมากขึ้น โดยโซลูชั่นของ HDS มีรายละเอียด ดังนี้ 

  • เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการใช้งานสู่ระบบคลาวด์

องค์กรต่างๆยังคงประเมินกลยุทธ์ด้านไอทีของตนตลอดเวลา เพื่อค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลและการใช้บริการระบบคลาวด์ในแบบดั้งเดิม ยกตัวอย่างกลยุทธ์ อาทิเช่น โซลูชั่นระบบเสมือนจริง (Virtualization) ระบบคลาวด์แบบไดนามิก, ระบบบริหารศูนย์ข้อมูลส่วนกลางและระยะไกลที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายๆองค์กรต้องการ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่นในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสิทธิบัตรด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบ SAN และ NAS เป็นจำนวนมากกว่า 4,000 ฉบับ

 การเปิดตัวในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกในการรวมโมดูล NAS ที่มีประสิทธิภาพสูงของโมดูลแบบ Active-Active เข้าไว้ในระบบ VSP G400, VSP G600 และ VSP G800 โดยโมดูลดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้วยการจัดเตรียมแพลตฟอร์มระบบจัดเก็บข้อมูลทั้ง SAN และ NAS ในรูปของแพลตฟอร์มเดียวที่พร้อมรองรับเวิร์กโหลดทั้งหมด  นอกจากนี้ต้นทุนด้านการดำเนินงานก็จะลดลงด้วย เนื่องจากระบบ VSP G Series ใช้ไฟ ระบบปรับอากาศ และพื้นที่จัดวางในศูนย์ข้อมูลน้อยเหลือเพียง 50% จากระบบเดิม โดยไม่คำนึงว่าจะต้องเป็นระบบใด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานระยะไกลที่ใช้ระบบ IP เป็นส่วนสำคัญ หรือสำหรับศูนย์ข้อมูลส่วนกลางที่ใช้เทคโนโลยี Fibre Channel หรือระบบคลาวด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Hitachi Content Platform (HCP), Hitachi Managed Cloud Services, Microsoft® Azure™ หรือบริการระบบคลาวด์ Amazon S3 ด้วยคุณสมบัติของซอฟต์แวร์ย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ ลูกค้าจะสามารถสร้างนโยบายด้านการจัดการข้อมูลตามความต้องการที่กำหนดได้อย่างอัตโนมัติและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นโยบายเหล่านี้จะทำให้ข้อมูลได้รับการกำหนดระดับชั้นความสำคัญให้ไปสู่แพลตฟอร์มระบบคลาวด์แบบส่วนตัว แบบสาธารณะ หรือแบบผสมได้โดยอัตโนมัติและเป็นไปอย่างราบรื่น 

  • ระบบเสมือนที่สามารถควบคุมในทุกรายละเอียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

HDS ยังคงร่วมมือกับ VMware อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอแนวทางด้านระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ซอฟต์แวร์ช่วยในการบริหารจัดการและพร้อมรองรับ VMware vSphere® Virtual Volumes™ ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างสูงสุด ลดความซับซ้อนด้านระบบจัดเก็บข้อมูล และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการนำบริการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบการใช้งานเฉพาะไปใช้กับเครื่องระบบเสมือน (VM) นอกจากนี้ ซอฟต์แวร์ Hitachi Virtual Infrastructure Integrator 3.0 มีความสามารถในการสำรองและกู้ข้อมูล โดยทำงานร่วมกับ VMbackup ซึ่งเป็นความสามารถกู้คืนระบบและการโคลนนิ่งสำหรับโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้ VMware vSphere 

  • ซอฟต์แวร์วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Hitachi VSP G Series ทุกรุ่น จะมีซอฟต์แวร์ Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (HIAA)  เข้ามาเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง ผ่านทางการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาด ทั้งนี้ HIAA จะทำการระบุ วิเคราะห์ และช่วยแก้ปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานและความจุได้อย่างรวดเร็วในลักษณะที่เป็นเชิงรุก ซึ่งรวมถึงการใช้งานร่วมกับระบบจัดเก็บข้อมูลของผู้จำหน่ายรายอื่นที่องค์กรมีอยู่ ซอฟต์แวร์นี้จะช่วยระบุโอกาสในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงผ่านการวิเคราะห์ที่ชาญฉลาดด้วยการแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้า

 ดร. มารุต กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ฮิตาชิ ดาต้า ซิสเต็มส์ เป็นผู้จำหน่ายระบบไอทีเพียงรายเดียวที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านเวิร์กโหลดของลูกค้าได้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงระบบ เมนเฟรมด้วยซอฟต์แวร์บริหารจัดการระบบจัดเก็บข้อมูลภายใต้แพลตฟอร์มเดียว คือ Hitachi Storage Virtualization Operating System (SVOS) ด้วยขีดความสามารถที่เปี่ยมประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์นี้ ทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์ VSP G-Series แบบ Unified ทั้งหมดเป็นระบบจัดเก็บข้อมูล ที่มีความสามารถไม่ว่าทางด้านความรวดเร็วในการตอบสนองของแอพพลิเคชั่นจากเทคโนโลยีแฟลชแบบมี Controller ในตัว ที่สามารถให้ประสิทธิภาพสูงสุดถึง 1.4 ล้าน IOPs หรือ ความมั่นคงของข้อมูลด้าน Data center Protection แบบหลายสาขา Multi-Site  นอกจากนี้ VSP G-Series แบบ Unified สามารถ Active-Active Data center ที่รองรับความต้องการ แบบ RPO และ RTO ใกล้ศูนย์ ไม่ว่าจากระบบฐานข้อมูลแบบ Oracle RAC ,VMWare  vMSC , หรือ Microsoft Hyper-V ยังไม่รวมถึงประสิทธิในการใช้พื้นที่ที่ลดลงได้ถึง 3 เท่าจาก Data Deduplication, Data Compression ซึ่งทั้งหมดสามารถทำงานร่วมกับ Thin Provisioning  ซึ่งมาพร้อมกับ SVOS

“HDS จะยังคงลงทุนในด้านนวัตกรรมและ VSP ใหม่ๆ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสภาพแวดล้อมเสมือนจริง แอพพลิเคชั่นไอทีใหม่ๆ และความพร้อมของข้อมูล ลูกค้าไม่สามารถจะก้าวพลาดได้อีกต่อไป โซลูชั่นที่เชื่อถือได้ สามารถวัดได้ และมีประสิทธิภาพสูง แต่ให้ความเสี่ยงต่ำ ลดขั้นตอนการทำงาน และจัดการค่าใช้จ่าย ลดเงื่อนไขที่ไม่จำเป็น และสามารถช่วยองค์กรสร้างรายได้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แพลตฟอร์ม Hitachi Virtual Storage ที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่น NAS จึงเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างดีที่สุด เพื่อให้องค์กรมีศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคดิจิทัลต่อไป” ดร. มารุต กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Comment