ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ประกาศจัดงาน “DocuWorld 2016” ภายใต้แนวคิด “Integrated Solutions for Your Success”

ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) ประกาศจัดงาน “DocuWorld 2016” ภายใต้แนวคิด “Integrated Solutions for Your Success”

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์การพิมพ์และการบริหารจัดการเอกสารอย่างครบวงจร ประกาศจัดงาน “DocuWorld2016” ภายใต้แนวคิด “Integrated Solutions for Your Success” โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องบอลรูมและโถงต้อนรับ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นที่ www.fxth-docuworld.com

ภายในงาน DocuWorld 2016 ทาง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการเอกสารไว้อย่างครบครัน และสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับทุกประเภทธุรกิจ มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย สร้างศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จมากขึ้น

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีการสัมมนาตลอดงานทั้ง 2 วัน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และประสบการณ์ในวงการธุรกิจมาให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสัมมนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงาน และช่วยเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงตลาดในยุคดิจิตัล อาทิ สัมมนาหัวข้อ “พลิกวิกฤต สร้างโอกาสสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดย รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, หัวข้อ“Marketing Automation เทคโนโลยีการตลาดแห่งอนาคต” โดยคุณนิวัฒน์ ชาตะวิทยากูล กรรมการบริหารบริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด ดิจิทัลเอเจนซี่ นักเขียน คอลัมนิสต์ด้านการตลาดดิจิตัล และ หัวข้อ “เสริมกลยุทธ์ทางธุรกิจ พิชิตตลาดยุคดิจิตัล” โดย ผศ.ดร.ธนวรรธน์   พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น ซึ่งการเข้าร่วมฟังสัมมนาและการเข้าชมงานจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่าน เพื่อเข้าร่วมงาน DocuWorld 2016 Integrated Solutions for Your Success ตามวันและเวลาที่ได้แจ้งให้ทราบมาด้วยนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ www.fxth-docuworld.com

Leave a Comment