ดาต้า เพาเวอร์ แนะผู้บริโภค เลือกปลั๊กไฟคุณภาพ

นายอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัด เปิดเผยว่าดาต้า เพาเวอร์ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมายาวนานกว่า 25 ปี ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการทำตลาดปลั๊กไฟในประเทศไทยที่มีการลงทุน และทำตลาดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุด ใช้ชื่อแบรนด์ ดาต้า ( DATA ) ภายใต้สโลแกน “ คุณภาพดี ปลอดภัยสูง “ โดยตลาดปลั๊กไฟในประเทศไทย มีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันการแข่งขันในตลาดปลั๊กไฟ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มสินค้าระดับบน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากยุโรป และอเมริกา ซึ่งจะมีคุณภาพดี ราคาสูง เหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการความเสถียรของไฟสูง กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสินค้าระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน และบริษัทเอกชนต่างๆ มีทั้งกลุ่มนำเข้า และผลิตในประเทศไทย และกลุ่มที่ 3 จะเป็นสินค้าระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีแบรนด์ และนำเข้ามาจากประเทศจีน ผู้บริโภคควรศึกษา และทำความเข้าใจ หลักการในการเลือกใช้ปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

“ หลักในการเลือกใช้ปลั๊กไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองนั้น ประกอบด้วย 1. เลือกใช้ปลั๊กไฟจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน อาทิ ขาปลั๊กทำมาจากทองเหลืองแท้ ใช้สายไฟที่มีมาตรฐาน มอก. ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีโรงงานในประเทศ เพื่อยืนยันการรับประกันสินค้า ซึ่งต่างจากปลั๊กไฟนำเข้า 2. ไม่ต่อปลั๊กไฟแบบต่อเนื่องกันโดยเด็ดขาด 3. ใช้ปลั๊กไฟฟ้าในอาคารหรือในบริเวณที่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาน้ำนองที่พื้น และควรจัดวางให้เป็นระเบียบ ในกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงหรือมีหนูควรระมัดระวังการแทะกัด 4. ไม่เสียบอุปกรณ์ใช้ไฟที่มีกำลังวัตต์สูงพร้อมๆ กัน ถึงแม้ว่าปลั๊กไฟจะมีช่องเสียบหลายช่องก็ตาม 5. กรณีที่มีเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องอยู่ในความดูแล ควรเลือกปลั๊กไฟชนิดที่มีม่านปิด-เปิด 6. หากเลิกใช้งาน ให้ปิดสวิทช์ทุกตัวที่มีอยู่บนรางปลั๊กไฟ และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง 7. เปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่เมื่อพบว่ามีปัญหาไฟไม่เข้า เต้ารับหลวม เกิดประกายไฟระหว่างใช้งาน สวิทช์ค้าง  สายไฟชำรุด  ปลั๊กไฟชำรุด  มีรอยไหม้ที่ช่องเสียบ  ฟิวส์ขาด  ม่านปิด-เปิดเสีย  หรือผ่านการใช้งานมานาน  เป็นต้น ” นายอภิสฤษฎิ์ กล่าว

Leave a Comment