“ยิบอินซอย”ผู้นำการผลักดันบุคคลากรสู่....ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ICT...

“ยิบอินซอย”ผู้นำการผลักดันบุคคลากรสู่….ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา ICT…

เมื่อเร็ว ๆ นี้ คุณเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ให้สัมภาษณ์พิเศษพร้อมถ่ายทำวีดิทัศน์กับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ในฐานะองค์การภาคเอกชนที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้นำในธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรกที่ร่วมผลักดันบุคลากรเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์( ICT)  เพื่อนำเสนอมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ  พร้อมกับเชิญชวนบุคลากรในสาขา ICT เข้าร่วมการประเมินสมรรถนะตนเองกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ   การสัมภาษณ์พิเศษพร้อมถ่ายทำวีดิทัศน์ครั้งนี้จะถูกนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนต่อไป  โดยถ่ายทำ ณ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด  ถนนมหาพฤฒาราม บางรัก

Leave a Comment