ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโครงสร้างซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ สร้างผืนเกราะความปลอดภัยที่สอดร้อยด้วยคุณสมบัติครบ ทำงานเข้ากันอย่างราบรื่น กว้างใหญ่ ครอบคลุมเครือข่ายไอโอทีถึงคลาวด์ให้กับองค์กรทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับภัยขั้นสูง

ฟอร์ติเน็ตเปิดตัวโครงสร้างซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ สร้างผืนเกราะความปลอดภัยที่สอดร้อยด้วยคุณสมบัติครบ ทำงานเข้ากันอย่างราบรื่น กว้างใหญ่ ครอบคลุมเครือข่ายไอโอทีถึงคลาวด์ให้กับองค์กรทั่วโลก เพื่อต่อสู้กับภัยขั้นสูง

เมื่อเร็วๆนี้ นายวิทยา จูงหัตถการสาธิต ผู้จัดการฝ่ายช่องทางขายผ่านพันธมิตร แห่งฟอร์ติเน็ตได้เปิดตัวซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ในประเทศไทย ซึ่งเป็นผืนโครงสร้างสถาปัตยกรรมความปลอดภัยที่ถักทอร้อยกันขึ้นมาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์และโปรโตคอลสื่อสารของฟอร์ติเน็ตและพันธมิตรในอีโคซิสเต็มส์มีคุณสมบัติครบเพื่อศักยภาพเชิงลึกในการตรวจพบพบและโต้ตอบภัยคุกคามได้อย่างเรียลไทม์โดยไม่ต้องแลกกับประสิทธิภาพการทำงานของเครือข่าย และด้วยซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่นี้ทำให้ฟอร์ติเน็ตเป็นรายเดียวที่สามารถให้การป้องกันภัยชั้นสูงที่อาจเกิดบนผืนผ้าทั้งผืนและภัยที่มาจากคลาวด์และไอโอทีอย่างราบรื่น

Leave a Comment