นิคอนจัดกิจกรรม “Nikon Club Photo Contest” สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกนิคอนคลับ

นิคอนจัดกิจกรรม “Nikon Club Photo Contest” สิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิกนิคอนคลับ

นิคอนคลับ ประเทศไทย’ (NikonClub Thailand) ชุมชนสำหรับผู้รักการถ่ายภาพ อีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารสำหรับผู้ใช้และชื่นชอบผลิตภัณฑ์นิคอน เชิญชวนเหล่าสมาชิกร่วมสนุกกับกิจกรรมประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “Smile” โดยส่งภาพผลงานมาที่ nikonclubphotocontest.th@gmail.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2559 เพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษจำนวนมากจากนิคอน

รางวัลชนะเลิศ: กล้อง Nikon1 J5 kit 10-30mm f/3.5-5.6 VR มูลค่า 21,990 บาท จำนวน 1 รางวัล

รางวัลชมเชย: กล้อง Coolpix A100 มูลค่า 3,490 บาท จำนวน 4 รางวัล

กติกาการประกวดมีดังต่อไปนี้

 1. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นสมาชิกของ NikonClub Thailand ที่ลงทะเบียนสมาชิกในเว็บไซต์ NikonClub Thailand สมบูรณ์แล้ว ไม่จำกัดอายุของผู้ส่งประกวด (ทางผู้จัดสงวนสิทธิ์งดให้รางวัล หากพบว่าท่านไม่ได้เป็นสมาชิก NikonClub Thailand) หากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถสมัครได้ที่ https://nikonclub.nikon.co.th
 2. ส่งไฟล์ภาพดิจิตอลที่บันทึกด้วยกล้องดิจิตอลของ Nikon (กล้อง DSLR, Nikon 1 หรือกล้อง COOLPIX) มาที่th@gmail.com โดยส่งเป็นไฟล์ JPEG เท่านั้น (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB ต่อภาพ) พร้อมชื่อ-นามสกุล อีเมลที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิก NikonClub, เบอร์โทรศัพท์ โดยส่งได้สูงสุด 5 ภาพ/ 1 ท่าน (Attached file , zip, wetransfer) ทางผู้จัดจะตอบยืนยันการได้รับภาพ เมื่อโหลดภาพได้เรียบร้อยสมบูรณ์
 3. ไฟล์ภาพดิจิตอล จะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล (ขนาดภาพ 3000×2000 พิกเซล หรือมากกว่า) แต่ไม่กำหนดอัตราส่วนภาพ ส่งในรูปแบบไฟล์.jpg และมีความละเอียดภาพไม่เกิน 5 MB ต่อภาพ
 4. ไฟล์ภาพสามารถปรับสีสัน คอนทราสต์ของภาพได้ แต่ห้ามตัดต่อภาพ (โดยถ้ากรรมการตรวจพบการตัดต่อภาพ ภาพจะถูกตัดสิทธิ์) ภาพที่ส่งจะต้องมี Exif Data ที่สามารถตรวจสอบได้ว่าถ่ายจากกล้อง Nikon
 5. ภาพที่ส่งจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี และผู้ส่งภาพประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพเอง โดยได้รับความยินยอมจากบุคคลในภาพให้ส่งประกวดภาพในครั้งนี้
 6. ผู้ส่งภาพประกวดสามารถส่งภาพได้ทั้งหมด ไม่เกิน 5 ภาพ ต่อ 1 ท่าน (สงวนสิทธิ์ 1 รางวัล / 1 ท่าน)
 7. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องไม่เคยนำไปใช้เพื่อการพาณิชย์ หรือ ได้รับรางวัลจากการประกวดที่ใดมาก่อน
 8. ภาพที่ส่งประกวดจะต้องไม่ผิดกฎหมาย ก้าวล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของสังคม และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ

กำหนดการ

ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2559 (23:59 น.)

ประกาศผล วันที่ 15 สิงหาคม 2559 https://nikonclub.nikon.co.th (หน้าข่าวสารและบทความ)

เกณฑ์การตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาภาพที่ได้รับรางวัลจาก

– การสื่อสารถึงรอยยิ้ม ความสนุกสนาน เรื่องราวและอารมณ์ของภาพ

– องค์ประกอบภาพ ความคิดสร้างสรรค์ แสง เงา

หมายเหตุ

 1. ผู้ส่งภาพประกวดยอมรับในข้อตกลงว่า ภาพที่ส่งประกวดอาจถูกนำไปใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกวดนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพถ่าย ทั้งนี้บริษัทฯ จะระบุชื่อเจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
 2. บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อการละเมิดหรือการฟ้องร้องใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของผู้ส่งภาพ
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกติกาได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและคำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการส่งภาพได้ที่ 086-766-6148 หรือสอบถามรายละเอียดการสมัครสมาชิก NikonClub Thailand ได้ที่ 02-6335100 ต่อ 331 หรือ https://nikonclub.nikon.co.th

Leave a Comment