ซีเกทระดมกำลังจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน

ซีเกทระดมกำลังจิตอาสา สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน

ซีเกท โคราชผุดโครงการสร้างสรรค์ หวังตกผลึกแก้ปัญหาในชุมชน หนุนเด็กมัธยมให้มีข้อมูลอาชีพในช่วงวัยที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต หลังเข้าร่วมการสานเสวนากับผู้นำชุมชนและลงพื้นที่สำรวจความต้องการของชุมชนเป็นประจำทุกปี พบว่าหนึ่งในปัญหาของโรงเรียนในชุมชนคือนักเรียนขาดคำแนะนำและการชี้แนะแนวทางเพื่อเลือกสายการเรียนตอนเลื่อนชั้นขึ้นมัธยมปลาย หรือเลือกคณะที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และยังพบว่านักเรียนบางรายไม่เห็นความสำคัญของการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปเท่าการออกไปทำงานหารายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว

ซีเกทในฐานะที่ดำเนินธุรกิจผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อยู่ในชุมชนสูงเนินมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ทางบริษัทฯมีนโยบายช่วยพัฒนาสังคมและชุมชนรอบๆโรงงาน โดยถือเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญของบริษัทซีเกทเพื่อชุมชนเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน จึงได้เกิดโครงการแนะนำอาชีพต่าง ๆ ในโรงงานขนาดใหญ่ในชุมชนและแนะแนวการศึกษาขึ้นมา โดยซีเกทจับมือกับอาชีพ (A-Chieve) กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคมทางด้านแนะแนวการศึกษาและจัดกิจกรรมค้นหาสิ่งที่ตัวเองชอบให้แก่นักเรียนระดับมัธยมมามากกว่า 6 ปี จัดกิจกรรมในโครงการ “ซีเกทร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน” แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ต.กุดจิก อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

นางเพียงฤทัย ศิวารัตน์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการโรงงานโคราช  บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า  “การมีเป้าหมาย การรู้จักตัวเอง และค้นพบสิ่งที่เรารักนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้เรามีแผนในการดำเนินชีวิตและประสบความสำเร็จได้ในที่สุด  นอกจากนี้ เป้าหมายชีวิตหรือสิ่งที่อยากทำในอนาคตจะช่วยดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวและสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองรวมถึงบทบาทความสำคัญที่นักเรียนเหล่านี้มีต่อคนรอบข้างและสังคม”

เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมโครงการ “ซีเกทร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน”   แก่น้องๆ นักเรียนโรงเรียนกุดจิกวิทยา ทีมจิตอาสาของโรงงานซีเกทโคราชซึ่งประกอบด้วยพนักงานจิตอาสาอาชีพต่างๆ เช่น วิศวกร   ไอที พยาบาล บัญชีและทรัพยากรมนุษย์ได้ผ่านการเข้าร่วมเวิร์คช็อปซึ่งจัดขึ้นในบริษัททั้ง 2 ครั้งอย่างจริงจัง โดยเวิร์คช็อปแรกเป็นการเตรียมความพร้อมเรื่องเทคนิคการพูดในที่สาธารณะและการนำเสนอ  ส่วนเวิร์คช็อปที่สองได้เชิญทางกิจการเพื่อสังคมอาชีพ มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแต่ละอาชีพควรพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาใดบ้าง ซึ่งใช้เวลาเตรียมความพร้อมทั้งสิ้นกว่า 2 เดือนควบคู่ไปกับการทำงานประจำในโรงงาน

พี่ๆ ต้นแบบหรือพนักงานซีเกทอาชีพต่างๆ ยังได้ส่งมอบเนื้อหาแนะนำอาชีพทั้งรูปแบบวิดีโอและแผ่นพับ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเสริมกิจกรรมแนะแนวนักเรียนแก่ทางโรงเรียนเพื่อใช้เป็นข้อมูลตัวอย่างอาชีพแก่น้องๆ นักเรียนรุ่นต่อไป  โดยได้มอบแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนภายหลังกิจกรรมอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมเฉกเช่นโครงการนี้ ซีเกทมุ่งเน้นการสร้างรากฐาน และขยายผลในระยะยาว สำหรับคุณครู ผู้ปกครองนักเรียน และตัวนักเรียนเอง เข้าถึงข้อมูลอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น เพิ่มโอกาสการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นเพื่อโอกาสการทำงานที่มีมูลค่าในท้องถิ่น เพิ่มทางเลือกอาชีพนอกเหนือไปจากพนักงานโรงงานในระดับแรงงานเพียงเท่านั้น  ซึ่งครูพัชนี บริบูรณ์ ครูห้องแนะแนวประจำโรงเรียนกุดจิกวิทยากล่าวว่า “นักเรียนได้เริ่มปักหมุดอาชีพในฝันและมุ่งมั่นก้าวสู่เป้าหมายแล้ว บางคนเริ่มค้นหาตัวเอง และมีแนวโน้มว่านักเรียนส่วนใหญ่จะตั้งเป้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป”

กล่าวได้ว่า โครงการ “ซีเกทร่วมสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเด็กไทยก้าวไกลสู่อาชีพในฝัน” เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เปิดโอกาสให้พนักงานซีเกทได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชนโดยรอบโรงงานอย่างจริงจัง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

Leave a Comment