COM7 ได้รับคัดเลือกเข้า SET100 สะท้อนพื้นฐานสุดแกร่ง

นายสุระ คณิตทวีกุล  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีรายใหญ่ของประเทศไทยในนาม BaNANA IT, BaNANA Mobile, iStudio, iBeat, uStore By Comseven พร้อมด้วย นายคุณกฤชวัฒน์ วรวานิช  รองผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่ COM7 เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ใหม่ที่ถูกเลือกเข้าคำนวณในดัชนี SET100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2559 (1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม)  ตอกย้ำศักยภาพธุรกิจที่แข็งแกร่ง นักลงทุนมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐาน จนสามารถผ่านหลักเกณฑ์ต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ มาได้อย่างน่าประทับใจ

Leave a Comment