เอไอเอส รับ 2 รางวัล “บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี” จากเวที Money & Banking Awards 2016

เอไอเอส โดย นายวิทิต ลีนุตพงษ์ ประธานกรรมการ รับรางวัล บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 และ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากงาน Money & Banking Awards 2016ซึ่งมอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการยอดเยี่ยมในรอบปี และยอดเยี่ยมในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ณ โรงแรมโซฟิเทล โซ แบงค็อก

Leave a Comment