เอดับบลิวเอ็นในเครือเอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz พร้อมนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หนุนประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

เอดับบลิวเอ็น ในเครือ เอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz หลังชำระเงินค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ 900 MHz งวดแรกเมื่อ 28 มิ.ย.59 ที่ผ่านมา  ยืนยันพร้อมนำคลื่น 900 MHz  มาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล สนับสนุนการเดินไปข้างหน้าตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 อย่างเต็มที่

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ในฐานะ รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (เอดับบลิวเอ็น) ในเครือ เอไอเอส พร้อมคณะผู้บริหาร ได้เป็นตัวแทนรับมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 900 MHz (895 – 905 MHz / 940 – 950 MHz) ในมูลค่า 75,654 ล้านบาท หลังจากชำระค่าประมูลงวดแรกจำนวน 8,602.8 ล้านบาท (รวมVAT) พร้อมแบงค์การันตี 72,346.98 ล้านบาท (รวมVAT) ให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อนำส่งเงินเป็นรายได้ของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

โดยนายสมชัย กล่าวว่า “การได้มาซึ่งคลื่น 900 MHz ครั้งนี้ นับเป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งของเครือข่ายไร้สายเอไอเอส ด้วยเทคโนโลยีทั้ง 3G และ 4G  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านคุณภาพการใช้งานของลูกค้า  รวมถึงต่อยอดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศไทย ตามนโยบายสร้างการเติบโตร่วมกับพันธมิตรตามหลัก Ecosystem ที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาบริการดิจิทัลใหม่ๆ อาทิ Internet of Things ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประโยชน์สาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล อาทิ การบริหารจัดการน้ำ หรือ ระบบสื่อสารในชนบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

“ผมขอขอบคุณรัฐบาลที่สนับสนุนให้เกิดการนำคลื่น 900 MHz ออกมาพัฒนา เพื่อประโยชน์ของประเทศ เพราะนอกจากจะเป็นการลงทุนเครือข่ายดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุด เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการเข้าถึงระบบสื่อสารของประชาชนแล้ว  ยังถือเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจ ทั้งการส่งมอบเงินจากการประมูลให้แก่ภาครัฐ, เกิดการลงทุน และจ้างงานจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขยายเครือข่าย ที่ล้วนแล้วแต่ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศอย่างมาก”

นายสมชัย กล่าวย้ำว่า “ด้วยขีดความสามารถของพนักงานและความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ผมขอยืนยันและให้ความมั่นใจแก่ผู้ใช้บริการจากคุณภาพที่สมบูรณ์แบบทั้งในวันนี้และอนาคต, การลงทุนที่เป็นไปอย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาพรวมการขยายตัวของความนิยมใช้บริการด้านดิจิทัลของคนไทย , ประชาชน ที่จะได้รับประโยชน์จากการยกระดับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  ที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ที่จะสนับสนุนการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้สมตามเจตนารมณ์อย่างแน่นอน”

เอดับบลิวเอ็นในเครือเอไอเอส รับใบอนุญาตคลื่น 900 MHz พร้อมนำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล หนุนประเทศไทยก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

Leave a Comment