ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2559

ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2559

นายนรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานเทพารักษ์ และนายวิกรานต์  ลิ้มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานโคราช   บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด  รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2559 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยใน การทำงานแห่งชาติ” ครั้งที่ 30 เมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยซีเกท โรงงานเทพารักษ์และโรงงานโคราชได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยเป็นเวลา 13 ปีซ้อน และ 10 ปีซ้อน ตามลำดับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*