สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มอบรางวัล Best CEO ให้ สมชัย เลิศสุทธิวงค์

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส  รับรางวัล Best CEO กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จากเวที IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) ผ่านการเสนอชื่อ และลงคะแนนจากกลุ่มนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน ซึ่งมอบให้แก่ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการบริหารองค์กรให้ประสบความสำเร็จ และเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมี นายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*