ทีพี-ลิงค์ ประกาศถอด บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ฐานละเมิดข้อตกลงทางธุรกิจ

ทีพี-ลิงค์ ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คระดับโลก แถลงการณ์ประกาศถอดบริษัท คิงส์ เอ็นเทลลิเจ้นท์ เทคโนโลยี จำกัด ออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่าย เนื่องจากละเมิดข้อตกลงข้อหลัก โดยเฉพาะการนำสินค้าคู่แข่งแบบเดียวกันมาจำหน่าย พร้อมชี้แจงช่องทางการจัดจำหน่ายในปัจจุบันผ่าน 2 ตัวแทนจำหน่ายหลัก ได้แก่ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสเทรค (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจำหน่ายอุปกรณ์ Network ภายใต้แบรนด์ TP-LINK อย่างเป็นทางการ พร้อมกับนโยบายรับประกันหลังการขาย World Wide Guarantee ตามมาตรฐานสากลทั่วโลก

นายเม ซีไล กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า สาเหตุที่ทาง TP-LINK ถอดถอนบริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด ออกจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เนื่องจากเหตุผลหลัก ได้แก่

บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด มีการจัดหาสินค้าที่เป็นคู่แข่งในประเภทสินค้าเดียวกันกับ TP-LINK เข้ามาจำหน่าย โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งเป็นการละเมิดข้อตกลงที่ได้ตกลงกันตั้งแต่เบื้องต้น

อนึ่ง ตามข้อตกลงอัตราการเติบโตยอดจำหน่าย และช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า หากไม่เป็นไปตามข้อตกลงของการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพียงรายเดียวในประเทศไทย  ทาง TP-LINK สามารถเพิ่มตัวแทนจำหน่ายได้ โดยมีการแจ้งล่วงหน้าไปยังบริษัท คิงส์อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด เพื่อรับทราบแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในปัจจุบัน เรื่องบริการหลังการขายอุปกรณ์เน็ตเวิร์คของ TP-LINK จะอยู่ภายใต้การให้บริการการรับประกันที่เป็นมาตรฐานสากลทั่วโลก (World Wide Guarantee)  หรือ Limited Life Time Warranty โดยอุปกรณ์ประเภทไวเลสเราเตอร์ จะรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน โดยมีเงื่อนไขสำหรับรุ่นใดที่ยกเลิกสายการผลิต TP-LINK จะรับประกันเพิ่มไปอีก 3 ปี

บริษัทฯ ต้องขออภัย หากก่อนหน้านี้ทำให้ลูกค้ารู้สึกสับสนกับเรื่องการรับประกันสินค้า เนื่องจากที่ผ่านมา บริษัท คิงส์ อินเทลลิเจ้นท์ จำกัด มีการให้บริการหลังการขายที่ไม่ตรงกับนโยบายของ TP-LINK ทั่วโลก และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและถูกต้องตามเจตนารมณ์ในเรื่องการพัฒนาการรับประกันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

โดยสินค้าของ TP-LINK ยังคงวางจำหน่ายในประเทศไทย เพื่อตอบสนองตลาดเทคโนโลยีที่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านตัวแทนชั้นนำ ได้แก่ Advice, Com7, JIB, Power Buy, Big C, Office Mate และร้านค้าทั่วไปภายในห้าง IT ทั่วประเทศ  หากมีคำถามเกี่ยวกับสินค้าและบริการ สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-440-0029

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*