สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ “เปิดตัวโครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพ”

โครงการพัฒนาธุรกิจการถ่ายภาพตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่ 25 เป็นโครงการที่สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ ร่วมมือกับวิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพสนับสนุนให้สมาชิกเกิดรายได้ เป็นการอบรมความรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพ และ SOFTWARE แต่งภาพเชิงปฏิบัติ โดยเน้นการนำไปใช้งานได้จริง ในธุรกิจ ระยะเวลาการจัดโครงการ 1 ปี ทั่วประเทศทุกภูมิภาค โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิการถ่ายภาพและอาจารย์เพาะช่างซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกจำนวนมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรม WORKSHOPS จึงได้รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น โดยคุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมพร้อมคณะกรรมการถ่ายภาพร่วมกับสมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 ณ วิทยาลัยเพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Leave a Comment