ฟูจิตสึ พร้อมก้าวสู่ผู้นำทางด้านไอทีในปี 2020 ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลอย่างเป็นทางการ 1 สิงหาคม 2559

ฟูจิตสึ พร้อมก้าวสู่ผู้นำทางด้านไอทีในปี 2020 ประกาศเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด มีผลอย่างเป็นทางการ 1 สิงหาคม 2559

บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ในการแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  โดยเริ่มมีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป  ทั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนเพียงชื่อบริษัท เท่านั้น เลขที่ตั้งและทีมงานผู้บริหาร งานการให้บริการโซลูชั่นต่างๆต่างๆ ยังคงมีโครงสร้างเหมือนเดิม

มร. อิจิ ฟูรูคาวา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด  หรือ FTH  กล่าวถึงการเปลี่ยนชื่อ บริษัทอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 นี้ เพื่อก้าวเข้าสู่ฐานะผู้นำด้านการให้บริการไอทีในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนภายในปี 2020 ตามนโยบายการประกาศทิศทางธุรกิจของบริษัทแม่ประเทศญีปุ่น ถึงวิสัยทัศน์ในการดำเนินกิจการที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการให้ความสำคัญใน 3 ยุทธ์ศาสตร์หลักของธุรกิจเพื่อสนับสนุนการเติบโตแบบยั่งยืน ประกอบด้วย 1. เน้นการสร้างนวัตกรรม  2. มุ่งมั่นให้บริการด้านไอทีในมาตรฐานระดับโลก  3. ด้วยโซลูชั่นที่หลากหลาย

“ ฟูจิตสึ คือองค์กรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับโลก ที่มีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนลูกค้า ด้วยการใช้กลยุทธ์หลัก มุ่งเน้น การสร้างนวัตกรรมเพื่อมนุษยชาติ  ประกอบด้วย ผู้คน ข้อมูลสารสนเทศและโครงสร้างเครือข่ายในการนำเสนอโซลูชันที่ดีที่สุดของฟูจิตสึ  ให้กับกลุ่มลูกค้า พร้อมทั้งความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรองค์กรชั้นนำในการนำเทคโนโลยีที่อยู่บนพื้นฐานไอทีของฟูจิตสึ ผสานกับความสามารถร่วมของคู่ค้า ในการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ด้วยการวางฐานะองค์กรเป็น “พันธมิตรทางนวัตกรรม”  ซึ่งฟูจิตสึ มีความพร้อมในการสนับสนุนให้องค์กรของลูกค้าได้มีการปรับกระบวนการธุรกิจให้มีความโดดเด่น พร้อมทั้งยังร่วมกันสร้างสังคมที่ชาญฉลาดเพื่อมนุษยชาติ เป็นสังคมที่ปลอดภัย เจริญรุ่งเรือง  แบบยั่งยืน ” มร. อิจิ กล่าว

Leave a Comment