เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Youth Creative Programmer (YCP) by MSC” ปี 2016 สู่เส้นทางนักพัฒนาโปรแกรมระดับมืออาชีพ สมัครด่วน 1-10 สิงหาคม 2559

เมโทรซิสเต็มส์ฯ เปิดรับนิสิต-นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "Youth Creative Programmer (YCP) by MSC” ปี 2016 สู่เส้นทางนักพัฒนาโปรแกรมระดับมืออาชีพ สมัครด่วน 1-10 สิงหาคม 2559

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครนิสิต-นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Youth Creative Programmer (YCP) by MSC” ปี 2016 เพื่อให้นิสิต-นักศึกษา ได้มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานระบบปฎิบัติการ iSeries (AS/400)และการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา RPG สมัครด่วน ตั้งแต่วันที่  1-10 สิงหาคม 2559

โครงการ “Youth Creative Programmer (YCP) by MSC” จัดมาแล้ว 11 รุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบุคลากรโปรแกรมเมอร์ทางด้าน iSeries (AS/400) ซึ่งเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของ IBM ที่ใช้งานกันมากในองค์กรชั้นนำ แต่ยังขาดบุคลากรเฉพาะทางด้านนี้เป็นจำนวนมาก  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีอายุ 22-26 ปี  สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.metrosystems.co.th  กรอกรายละเอียดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน รวมทั้งชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท (สอบไม่ผ่านคืนเงิน) ได้ที่ อาคาร F ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับรายละเอียดโครงการ ติดตามได้ทางลิงค์ http://www.metrosystems.co.th/en/Products/Documents/PosterYCP2016.pdf

Leave a Comment