ดาต้า เพาเวอร์ ชี้แจงประเด็น ปลั๊กไฟ ใช้ผิดประเภท พร้อมจับมือประกันภัยรับประกันสินค้าทุกชิ้น

ดาต้า เพาเวอร์ ชี้แจงประเด็น ปลั๊กไฟ ใช้ผิดประเภท พร้อมจับมือประกันภัยรับประกันสินค้าทุกชิ้น

ดาต้า เพาเวอร์ ชี้แจง กรณี โลกโชเชี่ยล วิจารณ์ ปลั๊กไฟ ดาต้า พร้อมจับมือ บริษัท คิวบีอี ประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) รับประกันสินค้าปลั๊กไฟทุกชิ้นของบริษัท หากสร้างความเสียหายให้กับผู้ใช้งาน ในวงการสูงถึง 100 ล้านบาท

นายอภิสฤษฎิ์ นิรุชทรัพย์รดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้า เพาเวอร์ จำกัดเปิดเผยว่า ปัจจุบันตลาดปลั๊กไฟแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มสินค้าระดับบน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากยุโรป และอเมริกา เหมาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ หรือองค์กรธุรกิจที่ต้องการความเสถียรของไฟสูง กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสินค้าระดับกลาง เหมาะสำหรับผู้ใช้ตามบ้าน และบริษัทเอกชนต่างๆ มีทั้งกลุ่มนำเข้า และผลิตในประเทศไทย ซึ่งสินค้าของ ดาต้า จัดอยู่ในกลุ่มที่ 2 นี้ และกลุ่มที่ 3 จะเป็นสินค้าระดับล่าง ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่มีแบรนด์ และนำเข้ามาจากประเทศจีนเป็นหลัก โดยผู้บริโภคบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการเลือกใช้ปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง บางครั้งจึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ บริษัทจึงได้พยายามสร้างความเข้าใจให้กับตลาดมาโดยตลอด รวมถึงการจับมือกับบริษัท คิวบีอี ประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) เพื่อรับประกันสินค้าทุกชิ้นของบริษัท หากเกิดปัญหาขึ้นกับลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อเป็นแสดงถึงความรับผิดชอบของบริษัท ในฐานะผู้ผลิตสินค้า ต่อผู้บริโภคในตลาดอย่างจริงจัง

ด้านกระแสในโลกโชเชี่ยล ที่มีการใช้ปลั๊กไฟยี่ห้อ ดาต้า ผิดวัตถุประสงค์ จนเกิดความเสียหาย และมีการแชร์ไปต่อๆกันนั้นว่า ผู้บริโภคควรศึกษา และทำความเข้าใจ หลักการในการเลือกใช้ปลั๊กไฟอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีหลักการโดยรวมดังนี้ 1. เลือกใช้ปลั๊กไฟจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน อาทิ ขาปลั๊กทำมาจากทองเหลืองแท้ ใช้สายไฟที่มีมาตรฐาน มอก. 2. ไม่ต่อปลั๊กไฟแบบต่อเนื่องกันโดยเด็ดขาด 3.ใช้ปลั๊กไฟฟ้าในอาคารหรือในบริเวณที่มั่นใจว่าไม่มีปัญหาน้ำนองที่พื้น และควรจัดวางให้เป็นระเบียบ ในกรณีที่มีสัตว์เลี้ยงหรือมีหนูควรระมัดระวังการแทะกัด 4.ไม่เสียบอุปกรณ์ใช้ไฟที่มีกำลังวัตต์สูงพร้อมๆ กัน ถึงแม้ว่าปลั๊กไฟจะมีช่องเสียบหลายช่องก็ตาม 5.กรณีที่มีเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องอยู่ในความดูแล ควรเลือกปลั๊กไฟชนิดที่มีม่านปิด-เปิด 6.หากเลิกใช้งาน ให้ปิดสวิทช์ทุกตัวที่มีอยู่บนรางปลั๊กไฟ และถอดปลั๊กออกจากเต้ารับที่ผนัง และสุดท้าย ทำการเปลี่ยนปลั๊กไฟใหม่เมื่อพบว่ามีปัญหาไฟไม่เข้า เต้ารับหลวมเกิดประกายไฟระหว่างใช้งาน สวิทช์ค้าง  สายไฟชำรุด  ปลั๊กไฟชำรุด  มีรอยไหม้ที่ช่องเสียบ  ฟิวส์ขาด  ม่านปิด-เปิดเสีย  หรือผ่านการใช้งานมานานหากปฏิบัติตามหลักการที่กล่าวมาข้างต้น ปัญหาด้านการใช้ปลั๊กไฟจะไม่เกิดขึ้นแน่นอน

นายตรรกวิทย์ ทวีลาภาภรณ์ ตัวแทนจากบริษัท สไมล์ โบรกเกอร์ ที่ปรึกษาด้านประกันภัย เปิดเผยว่า บริษัทได้เลือก บริษัท คิวบีอี ประกันภัย ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน )เป็นผู้รับประกันสินค้าให้กับ ดาต้า เพาเวอร์ ในครั้งนี้ เป็นวงเงินสูงถึง 100 ล้านบาทสำหรับใช้คุ้มครองทั่วประเทศไทย โดยประกันตัวนี้จะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทำงานผิดพลาดของปลั๊กไฟ ” ดาต้า ” ทุกรุ่นที่แจ้งทำประกัน ทั้งในส่วนของทรัพย์สิน และการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของผู้ใช้งาน  ครอบคลุมไปถึงผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย และผู้ที่รับหน้าที่กระจายสินค้าของ ดาต้า เพาเวอร์ ทั่วประเทศ ยกตัวอย่างเช่น  หากลูกค้าที่ซื้อปลั๊กไฟของ ดาต้า ไปจากห้างสรรพสินค้า แล้วสินค้านั้นเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานผิดพลาดทำให้ลูกค้าได้รับความเสียหาย บริษัทประกันจะเป็นผู้ชดใช้เงินแทนบริษัทดาต้า เพาเวอร์ และห้างสรรพสินค้า หรือ กรณีที่มักจะเกิดการเคลมประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นบ่อยครั้งในระยะหลัง คือเหตุไฟฟ้าลัดวงจร ที่เกิดจากพายุฝน หากมีการใช้ปลั๊กของ ดาต้า ที่มีเบรกเกอร์ในตัว แล้วเกิดไฟกระชากทำให้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชาร์ทอยู่เกิดความเสียหาย เพราะเบรกเกอร์ไม่ทำงาน ประกันตัวนี้จะชดใช้ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นให้อีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้น ประกันตัวนี้เองก็ เหมือนกับประกันทุกตัวที่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครอง เช่น ในกรณีที่มีการใช้งานผิดประเภท หรือ การใช้ไฟเกินกว่าที่ฉลากสินค้าระบุไว้  หรือการนำอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ทรัมไดซ์ มาเสียบในช่อง ยูเอสบี ที่ถูกออกแบบมาสำหรับชาร์จไฟเท่านั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ บริษัทประกันจะไม่ได้รับผิดชอบ ซึ่งในการที่ประกันจะพิจารณาการจ่ายเคลม ในทุกกรณีนั้นทางประกันจะมี บริษัทที่ทำหน้าที่เข้าไปสำรวจเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อตรวจสอบว่าเหตุการณ์นี้เป็นความเสียหายจากทางสินค้าของดาต้าหรือไม่  ถ้าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าของ ดาต้า บริษัทยินดีที่จะจ่ายเคลมตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ในกรมธรรม์

ทั้งนี้ ดาต้า เพาเวอร์ เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายปลั๊กไฟมายาวนานกว่า 25 ปี ถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำการทำตลาดปลั๊กไฟในประเทศไทยที่มีการลงทุน และทำตลาดมาอย่างต่อเนื่องยาวนานที่สุด ใช้ชื่อแบรนด์ ดาต้า ( DATA ) ภายใต้สโลแกน “ คุณภาพดี ปลอดภัยสูง ”

Leave a Comment