EGA เดินหน้าเปิดตู้บริการเอนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Kiosk ให้บริการประชาชนแห่งแรกของไทยในระดับภูมิภาค ที่ จ.มหาสารคาม

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA เดินหน้าเปิดจุดบริการตู้อเนกประสงค์ของรัฐ หรือ Government Kiosk ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม เพื่อให้บริการประชาชนและเป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและบริการของภาครัฐได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว โดย จ.มหาสารคาม เป็นจังหวัดนำร่องแห่งแรกในระดับภูมิภาค ที่นำโครงการ GovChannelมาให้บริการประชาชน เพื่อร่วมขับเคลื่อนมหาสารคาม สู่จังหวัดต้นแบบ เมืองดิจิทัลโดยมี ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และนายชัยโรจน์  เชิดตระกูลยิ่ง ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีฯ ร่วมในพิธีเปิด        ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ.มหาสารคาม เมื่อเร็วๆนี้

Leave a Comment