อีสท์ วอเตอร์ สร้างยุทธศาสตร์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ เสริมศักยภาพจัดสัมมนา Rolling Corporate Plan

อีสท์ วอเตอร์ สร้างยุทธศาสตร์บริหารองค์กรสู่ความสำเร็จ เสริมศักยภาพจัดสัมมนา Rolling Corporate Plan

อีสท์ วอเตอร์จัดสัมมนา Rolling Corporate Plan  นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ อีสท์ วอเตอร์ นำทีมผู้บริหารกลุ่มบริษัทอีสท์ วอเตอร์ เสริมเขี้ยวเล็บการบริหารงานองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ จัดสัมมนา Rolling Corporate Plan ประจำปี 2559 เพื่อทำ Strategy Map ของธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กรที่จะก้าวต่อไปในระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2560 – 2562)  พร้อมวางยุทธศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับแผนยุทธศาสตร์ด้านน้ำของประเทศ

Leave a Comment