เอเซอร์ อาสา ปันรัก สร้างฝัน สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ นักเรียน

เอเซอร์ อาสา ปันรัก สร้างฝัน สร้างรอยยิ้มให้น้องๆ นักเรียน

โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงศ์  จังหวัดนครสวรรค์ เป็น โรงเรียนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) มีจำนวน 8 ห้องเรียน แบ่งเป็น ห้องอนุบาล 2 ห้อง จำนวน 35 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ปีที่ 6 จำนวน 80 คน รวมเป็นอาจารย์  6 คน และนักเรียน 115 คน

โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี 2525 โดยได้รับการอนุเคราะห์จากมูลนิธิอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา แต่ประสบปัญหาในปีแรก จึงทำให้โรงเรียนต้องปิดตัวลง ต่อมาได้กลับมาเปิดการเรียนการสอนอีกครั้งในปี 2526 และย้ายเข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดสำนักงานประถมศึกษาของทางราชการ จนกระทั่งปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและอยู่ภายใต้การดูแลของปู่ย่าตายาย เพราะพ่อแม่เข้ามาทำงานเป็นคนงานก่อสร้างในกรุงเทพฯ การอยู่กับผู้สูงอายุทำให้เด็กประสบปัญหาด้านอนามัย หรือไม่ได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อสุขภาพ เป็นต้น

เนื่องจากโรงเรียนไม่มีระบบน้ำประปา จึงต้องอาศัยน้ำที่สูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ด้านหลังโรงเรียน นำขึ้นมาผ่านระบบกรองน้ำที่ทางโรงเรียนประดิษฐ์ขึ้นเอง เพื่อนำมาใช้ภายในโรงเรียน และในปัจจุบัน นักเรียนจำเป็นต้องนำน้ำบางส่วนมาจากบ้านด้วย และด้วยพื้นที่ๆ อยู่ห่างไกลความเจริญและมีฐานะยากจน ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่และปลูกมัน

การศึกษาให้นักเรียน ห้องวิดิทัศน์เพื่อการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คือหนึ่งในความหวังที่สร้างการเข้าถึงการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้ ห้องที่มีอยู่เก่าและไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย เจ้าหน้าที่ของเอเซอร์และพันธมิตร ได้ร่วมใจการสร้างฝันให้เป็นจริงด้วยการร่วมกันบริจาคทุนทรัยพ์และสิ่งของ รวมถึงเข้าไปมีส่วนหนึ่งในการปรับปรุงห้องเรียนนั้น ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนฝ้า ทาสี และติดตั้งระบบไอทีที่เหมาะสม
โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง โปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง พร้อมสกรีนขนาด 70 x 70 นิ้ว ตู้เก็บอุปกรณ์และเก้าอี้นั่ง เล่นเสริมพัฒนาการ หนังสือต่างๆ ที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน ได้ถูกนำไปติดตั้งในห้องนี้ และทำให้ห้องนี้กลายเป็นห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็ก รวมทั้งเป็นสถานที่สำหรับฝึกฝนทักษะต่างๆ เช่น การเล่นของเล่น การฟังนิทานจากคุณครูหรือจากพี่ ๆ ในชั้นที่สูงกว่า หรือการเรียนรู้นิทานสองภาษา เพราะการเล่นของเด็กจะช่วยสร้างพัฒนาการทางสมอง กล้ามเนื้อมัดเล็ก ๆ ของเขาจะได้รับการพัฒนาให้แข็งแรงขึ้น การเล่นกับเพื่อน ๆ จะทำให้เด็กฝึกทักษะของการใช้ชีวิตในสังคม เช่น เรียนรู้ที่จะแบ่งปัน การเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้อื่น เป็นต้น

นอกจากปรับปรุงและพัฒนาห้องวิดิทัศน์แล้วสันทนาการภายนอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ ทั้ง 115 คนที่อยู่ในวัยที่ต้องได้เล่นและออกกำลังกาย เจ้าหน้าที่ของเอเซอร์และผู้บริหารได้ร่วมกันปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนโดยร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างร่มเงาและความสดชื่นให้กับเด็กๆ  รวมถึงการทาสีสนามเด็กเล่นเพื่อพัฒนาทักษะเด็กๆ พื้นสนามที่มีหน้าเด็กยิ้มเชิญชวนให้เด็กสร้างกิจกรรมการละเล่นต่างๆ อาทิ กระโดดข้ามรูป ฯลฯ

ยางรถยนต์เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้เล่น เราเปลี่ยนยางรถยนต์สีดำให้มีสีสันด้วยการทาสียางรถยนต์ เพื่อใช้เป็นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่น รวมทั้งทาสีอุปกรณ์เครื่องเล่นในสนามเด็กเล็ก ฯลฯ

เด็กๆ ได้รับเสื้อผ้า   รองเท้า ถุงเท้า  ตุ๊กตา  ของเล่นเสริมพัฒนาการ  หนังสือต่าง ๆ ที่พนักงานได้นำไปมอบให้ เราได้เห็นรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ ที่ได้ห้องพัฒนาทักษะใหม่ อุปกรณ์การเรียนเพิ่ม และความอิ่มใจของคุณครูที่จะได้สร้างฝันที่จะสร้างเยาวชนของชาติอย่างมีคุณภาพ และเหนือสิ่งอื่นใด พนักงานของเอเซอร์และพันธมิตรได้เป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งฝัน ปันรัก และสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆ และคุณครู

 

Leave a Comment