ดีแทค ร่วมถวายความจงรักภักดี “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ดีแทค ร่วมถวายความจงรักภักดี “สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

เนื่องในโอกาสมหามงคง เฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี โดยมี นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเทคโนโลยี และ คุณสิทธิโชค นพชินบุตร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มการตลาด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ทำพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ พร้อมพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน และโครงการตามพระราชดำริอีกหลายโครงการ

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระผู้  “ให้” ในฐานะพระแม่ของแผ่นดิน ทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในการนำ ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงมาสู่ประเทศชาติ   พระองค์ทรงเป็น “พระราชินี” ผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐ   ดำเนินพระราชจริยวัตรตามหลักคุณธรรมของผู้ปกครองบ้านเมือง  เปี่ยมล้นไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่ออาณาประชาราษฎร์อย่างหาที่สุดมิได้    ทั้งนี้ ก็เพื่อปวงราษฎร์ทุกชีวิตที่อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีจะได้ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน  ถือได้ว่าเป็นบุญกุศลของผู้ที่ได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริง

ผู้บริหารและพนักงานดีแทค คือ หนึ่งในพสกนิกรชาวไทย ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมที่จะน้อมนำโครงการในพระราชดำริไปปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการทำความดีให้กับแผ่นดินไทยตอลดไป  ขอพระองค์ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญ  ร่มเกล้าของเหล่าพสกนิกร  ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารและพนักงานดีแทค ได้ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดดีมหาราชา  พร้อมลงนามถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ดีแทคเฮ้าส์ จัตุรัสจามจุรี บรรยากาศเต็มไปด้วยความปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง.

Leave a Comment