ซีเกท ประเทศไทย รับรางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9

นรเชษฐ์ แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม โรงงานเทพารักษ์ และวิภา เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โรงงานโคราช (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด รับรางวัลเชิดชูเกียรติ  สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประเภทสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ประจำปี 2559 จากสำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เมื่อเร็วๆ นี้

รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานซึ่งบริษัทฯ ได้รับอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาถึง 9 ปีนั้น แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคมและแรงงานที่ชัดเจน โดยเชื่อมั่นในคุณค่าของพนักงานและต้องการส่งเสริมให้พนักงานมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมความรู้ให้กับพนักงานอยู่เสมอ

Leave a Comment