"ซิ นเน็คฯ" จับมือ "หัวเว่ย"ยก ระดับการให้ บริการ เปิด ตัว HUAWEI Customer Service Center by SYNNEX" ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

คุณสุธิดา  มงคลสุธี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย มร.วัง อี้ฝาน (Wang Yifan)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมคณะผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ถ่ายภาพร่วมกัน เป็นที่ระลึก ในโอกาสเปิดตัวศูนย์บริการ “HUAWEI CUSTOMER SERVICE CENTER by SYNNEX” สาขาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นแห่งแรก ในกรุงเทพฯ  ซึ่งให้บริการแบบครบวงจรทั้งบริการหลังการขาย และจำหน่ายผลิต ภัณฑ์หัวเว่ย เพื่อยกระดับการให้บริการ ตอบสนองความ ต้องการของ ลูกค้าคนพิเศษ รวมทั้งตอกย้ำ การเป็น Value Added Distributor ในช่องทางการจัดจำหน่ายประเภทกลุ่มตัวแทนจำหน่ายไอที และในต่าง จังหวัด นอกจากนี้ซินเน็คฯ กับพันธมิตร หลักหัวเว่ยยัง มีแผนจับมือ ร่วมกันพัฒนา คุณภาพ และการบริการที่ดีที่สุด พร้อมขยายตลาด ให้เติบโตควบ คู่กันไป ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์เข้ารับบริการ และเลือกซื้อ ผลิตภัณฑ์หัว เว่ยสมาร์ทโฟน ที่รับประกัน โดย Trusted by Synnex ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ณ ศูนย์บริการฯ ชั้น 5 บี เค เซ็นเตอร์

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*