ฮิตาชิ จัดการประชุมในหัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ” ในประเทศไทย

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย จำกัด จัดการประชุมในหัวข้อ “นวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ” ในประเทศไทย (Hitachi Social Innovation Forum in Thailand) ณ เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีนายศักดิ์ณรงค์ แสงสง่าพงศ์ รองประธานกรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมาการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการและงานสัมมนาหัวข้อต่างๆ ที่แสดงถึงโซลูชั่นของฮิตาชิที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจด้านนวัตกรรมทางสังคม ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีด้านระบบสาธารณูปโภคและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัย โดยมีลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้เกี่ยวข้องจากหลายภาคส่วนรายสำคัญๆ ของฮิตาชิในประเทศไทยเข้าร่วมงานมากมาย ซึ่งผู้ร่วมงานต่างได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจหลักๆ ของฮิตาชิมากขึ้น เช่น ระบบสื่อสารโทรคมนาคมและสารสนเทศ การขนส่ง พลังงาน และบริการด้านสุขภาพ

นอกจากนี้ ผู้ร่วมประชุมยังได้รับฟังมุมมองจากผู้บริหารของฮิตาชิ ทั้งในเรื่องของโอกาสและความท้าทายต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเติบโตของประเทศไทย รวมถึงการแนะนำโซลูชั่นใหม่ๆ ของฮิตาชิสำหรับโครงการความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง และระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งต้องใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วย  โดยผู้บริหารฮิตาชิที่มาร่วมให้ข้อมูลในงานนี้ ได้แก่ นายมากาโตะ ยาสึดะ ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอาวุโส แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บริษัท ฮิตาชิ จำกัด, นายคาสึโอะ คาราซาว่า  หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด หน่วยธุรกิจระบบรางรถไฟ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด, นายอิชิโร่ อิโนะ ประธานบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ จำกัด และ นายยาสุโอะ มิซึทานิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

การประชุม “นวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิ” ในประเทศไทย ถือเป็นการประชุมครั้งสำคัญระดับโลกของฮิตาชิ และจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย สอดคล้องกับทิศทางในการขยายธุรกิจของฮิตาชิในประเทศไทย  จากแผนการบริหารธุรกิจในระยะกลางประจำปี พ.ศ. 2561 ที่ทางบริษัทฯ ได้ประกาศไปเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งฮิตาชิตั้งเป้าหมายเพิ่มอัตรายอดจำหน่ายในต่างประเทศให้ได้มากกว่าร้อยละ 55 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น มีพนักงานฮิตาชิอยู่เป็นจำนวนประมาณครึ่งหนึ่งของพนักงานทั้งหมด และไทยยังเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จทางธุรกิจของฮิตาชิ

ที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้มีการส่งเสริมการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ  ซึ่งฮิตาชิยังคงมุ่งมั่นให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยผ่านโครงการต่างๆ ที่ฮิตาชิมีความเชี่ยวชาญ เช่น การจัดเตรียมอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ฉนวนก๊าซ ขนาด 500 กิโลโวลต์ และ115 กิโลโวลต์ ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  เพื่อให้ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้ามีความเสถียรมากขึ้น และยังช่วยเพิ่มความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย  นอกจากนี้ ฮิตาชิยังได้รับแต่งตั้งให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยโครงการนี้ มีเป้าหมายที่จะช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่ง ผ่านการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะภายในประเทศ

นายอิชิโร่ อิโนะ ประธานบริหารประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค บริษัท ฮิตาชิ จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการประชุมเกี่ยวกับนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิในครั้งนี้มาก ซึ่งเป็นการจัดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย ที่ฮิตาชิมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกับองค์กรและหน่วยงานต่างๆ ผ่านการสร้างสรรค์งานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ให้กับสังคม โดยเราหวังว่า ตัวอย่างความสำเร็จด้านนวัตกรรมทางสังคมของฮิตาชิที่นำมาจัดแสดงในงานนี้ ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีระบบสาธารณูปโภคของฮิตาชิ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่ล้ำสมัย จะแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศไทยและภูมิภาคจะได้รับเป็นอย่างดี”

Leave a Comment