เน็ตแอพอัลตาวอลท์ ระบบสำรองข้อมูลที่เชื่อมต่อบนคลาวด์ได้อย่างอิสระ เหมาะแก่การใช้งานในระดับองค์กร

ปัจจุบันเทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Computing) ได้ถูกนำมาใช้งานในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง ทําให้การใช้งานทรัพยากรต่างๆ มีความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูง ลดความซ้ําซ้อนและสามารถเข้าถึงได้จากที่ต่างๆ อีกทั้งยังมีการวางระบบที่ทําให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานระบบที่อยู่บน Cloud Computing ได้เสมือนกับอยู่ในหน่วยงานของตนเอง และที่สำคัญคือช่วยลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานด้านการจัดหาบุคลากร โดยสามารถใช้ผู้ดูแลจากส่วนกลางได้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาของโซลูชั่นการสำรองข้อมูลและการกู้คืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปกป้องข้อมูลขององค์กรณ์นั้นยังคงเป็นปัญหาที่พบอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้มีการนำระบบคลาวด์เข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมอย่างมีประสิทธิภาพแต่อย่างใด

เน็ตแอพอัลตาวอลท์ ระบบสำรองข้อมูลที่เชื่อมต่อบนคลาวด์ได้อย่างอิสระ เหมาะแก่การใช้งานในระดับองค์กร

โซลูชั่นการสำรองข้อมูลแบบดั้งเดิมนั้นมีปัญหาเรื่องความล่าช้า ค่าใช้จ่ายสูง และมีความเสี่ยง ผู้ใช้งานปัจจุบันนั้นคาดหวังการนำข้อมูลคืนแบบทันทีโดยมีความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูลที่น้อยที่สุด แต่กลยุทธ์การสำรองข้อมูล และการกู้คืนในรูปแบบเดิมๆ นั้นไม่สามารถตอบโจทย์ได้ ซึ่งส่งผลให้หลายๆ องค์กร ประสบความล้มเหลวในการสำรองและกู้คืนได้เสร็จภายในเวลาที่ต้องการ

นอกจากนี้ เนื่องจากการเติบโตของพื้นที่จัดเก็บข้อมูล องค์กรจึงต้องรับมือกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการรักษาข้อมูลด้วยเช่นกัน ถึงแม้ว่าหลายๆ องค์กรมีการใช้ตลับเทปในการสำรองข้อมูลแล้ว แต่สถานการณ์นี้กลับจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นอีก เนื่องจากมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะเกิดการสูญหายของเทปในขณะทำการขนส่ง บวกกับ 

ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งานไม่ได้ การสูญหายของข้อมูลและความสามารถในการทดสอบการกู้ข้อมูลคืน ซึ่งมีอยู่อย่างจำกัด (Tape Drive)

เน็ตแอพอัลตาวอลท์ ระบบสำรองข้อมูลที่เชื่อมต่อบนคลาวด์ได้อย่างอิสระ เหมาะแก่การใช้งานในระดับองค์กร

คุณสมบัติสำคัญของ NetApp – AltaVault ประกอบไปด้วย:

  • ง่าย (Simple) ใช้งานง่าย ติดตั้งเร็ว ใช้เพียงโซลูชั่นเดียวในการจัดการข้อมูลทั้ง on Premise  และส่งข้อมูลไป จัดเก็บที่ Public / Hyper Scale Cloud
  • คุ้มค่า (Efficient) de-duplication และ compression ที่สามารถช่วยลดความซ้ำซ้อนและบีบอัดข้อมูลได้มากถึง 30 เท่า ลด Data Volume ได้ 90%
  • ใช้ได้กับทุก Architecture (Open) ใช้งานได้กับ Back Up Architecture ที่คุณใช้อยู่เดิมและโซลูชั่น Back Up ทุกชนิด
  • ปลอดภัย (Secure) ข้อมูลได้รับการ encrypt ก่อนการจัดเก็บตลอดเวลา ไม่สูญหาย ลดความเสี่ยงในการ Back up to Cloud
  • ควบคุมได้จากส่วนกลาง (Centralized Control) IT admin สามารถควบคุมและจัดการข้อมูลในทุกๆ Location ได้จากส่วนกลาง
  • ลดต้นทุน (Save Cost) ราคาประหยัดกว่าการ Back up ลงเทป ลดค่าใช้จ่ายในการดูแล จัดเก็บ อัพเวอร์ชั่น ขนย้าย และอื่นๆ

อัลตาวอลท์จะทำการส่งข้อมูลด้วยขั้นตอนที่ง่ายดายไปยังสตอเรจของเน็ตแอพและที่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลและสาธารณะถูกเก็บไว้ ซึ่งอำนวยความสะดวกในเชิงของความเสถียร คงทน คุ้มทุน ในการสำรองข้อมูลที่อยู่บนคลาวด์ โดยปริมาณการจัดเก็บของเน็ตแอพอัลตาวอลท์เริ่มต้นตั้งแต่ความจุ 2 เทระไบต์ไปจนถึงความจุที่ 57 เพตะไบท์ ซึ่งจะช่วยปกป้องข้อมูลต่างๆ ที่ถูกเก็บไว้บนคลาวด์ โดยผู้ใช้สามารถเลือกอัลตาวอลท์ที่เหมาะแก่การใช้งาน เช่น ระบบที่เป็นกายภาพ (Physical) เสมือนกายภาพ (Virtual) หรือระบบที่ใช้คลาวด์เป็นพื้นฐานซึ่งช่วยให้ระบบพื้นฐานไอทีที่องค์กรมีอยู่พร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจในอนาคต

Leave a Comment