ดาต้าวัน เอเชีย จัดงานสัมมนาแนะนำระบบ ArgoERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จ

เมื่อเร็วๆนี้ นายอดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มร. แฟรงค์ ลิน ประธานบริษัท เอรีส อินเตอร์เนชั่นแนล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Ares International Corporation) จัดงานสัมมนา “ระบบ ERP ช่วยขับเคลื่อนองค์กร สู่ความสำเร็จได้อย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร. สุภาภรณ์ เกียรติสิน  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรภาคพิเศษ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็น Keynote Speaker พร้อมนางสาวปิยะลักษณ์ แก้วเกิด ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด, นายฐิตกร อุษยาพร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) และนายอรรฆยา สติมานนท์  ผู้จัดการด้านคำแนะนำระบบ ArgoERP  บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมบรรยาย และแบ่งปันประสบการณ์การใช้งาน ArgoERP ในงานสัมมนาด้วย  ณ ห้องกมลทิพย์บอลรูม โรงแรม เดอะ สุโกศล

Leave a Comment