“ฟูจิตสึ “ประสบความสำเร็จเปิดห้องเรียนอนาคต รร.สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม ต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยและแถบเอเซีย

บริษัท ฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด ในความร่วมมือกับ รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เปิดห้องเรียนอนาคตในโอกาสครบรอบ 1 ปี ในการเรียนการสอนโครงการ“Pilot Project of Future Classroom’s Fujitsu Learning Project of Tomorrow” โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกในประเทศไทยและแถบเอเซีย โดยมี   Mr. Atsushi Saeki, Director, Educational Business Promotion Division   บริษัท ฟูจิตสึ ลิมิเต็ด จำกัด , ผศ.ชัยศักดิ์ ชั่งใจ ผู้อำนวยการ และ อาจาร์ย อุไร วิจิตร รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน  รวมทั้งผู้บริหาร รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม และนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ ร่วมกันสาธิตการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในรายวิชาปกตินอกเหนือจากวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็นถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในอนาคต โดยมีคณะอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมเยี่ยมชมห้องเรียนอนาคตจำนวนมาก เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องเรียนสื่อประสม 1 รร.สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

Leave a Comment