ฟอร์ติเน็ตแนะขั้นตอนเตรียมพร้อมป้องกันภัยไซเบอร์ระดับสูง ให้องค์กรไทยต่อสู้ภัยคุกคามใหม่อย่างมั่นใจ ชูความสำคัญของศักยภาพของพันธมิตรบนซีเคียวริตี้แฟบลิคที่ต้องเอื้อและสอดคล้องกัน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพีระพงศ์ จงวิบูลย์ รองประธาน แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกง ของฟอร์ติเน็ตได้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยเครือข่ายและทีมนักวิเคราะห์ภัยจากฟอร์ติการ์ตแล็ปส์ให้การบรรยายเชิงวิชาการในงานสัมมนาประจำปี“Fortinet 361o Security” โดยให้ความรู้ถึง  4 ขั้นตอนที่องค์กรไทยสามารถสร้าง Cyber Resiliency เกราะป้องกันภัยทรงประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากธุรกิจไทยขยายการเชื่อมโยงไปยังลูกค้าและซัพพลายเออร์มากขึ้นซึ่งล้วนใช้เทคโนโลยที่หลากหลายดังนั้น ซีเคียวริตี้แฟบลิคใหม่ (Security Fabric)ผืนผ้าความปลอดภัยที่ถักทอร้อยกันขึ้นมาจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟท์แวร์และศักยภาพด้านการป้องกันภัยจากพันธมิตรที่หลากหลายจึงจะสามารถช่วยองค์กรป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพครบทุกด้านอย่างรวดเร็ว  นอกจากนี้ได้จับมือกับหน่วยงานด้านความปลอดภัย Cyber Threat Alliance เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยที่เกิดขึ้นระหว่างกัน อาทิ NATO, Interpol, US-CERT, CERT-EU และล่าสุด Korea Internet & Security Agency   ศักยภาพของพันธมิตรที่เอื้อประโยชน์นี้จึงทำให้ฟอร์ติเน็ตสร้างเกราะป้องกันภัยให้แก่เครือข่ายในปัจจุบันและอนาคตได้โดยปราศจากการผ่อนปรนกับภัยคุกคามที่เข้ามา

Leave a Comment