เลือก SSD ตัวเก่งให้เหมาะกับงานตัดต่อวีดีโอของคุณ

งานตัดต่อวีดีโอ นอกจากความเร็วในการประมวลผล ความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลที่รวดเร็ว ย่อมเป็นสิ่งสำคัญ เพราะไฟล์งานวีดีโอมักมีขนาดใหญ่และมีจำนวนที่มาก เมื่อต้องนำไฟล์ต่างๆ มาต่อกัน และใส่เอฟเฟกต์ต่างๆ เข้าไป จึงกลายเป็นไฟล์วีดีโอขนาดใหญ่ การเรนเดอร์เพื่อต่อๆไฟล์งานเข้าด้วยกัน จึงเป็นภาระที่หนักอึ้งของระบบจัดเก็บข้อมูล (Storage) ดังนั้นเมื่อต้องเลือกใช้ SSD ในงานตัดต่อวีดีโอ ก็คงต้องพิจารณากันหลายด้าน

ความเร็วในการทำงาน (Speed)
ความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลบน SSD มีความสำคัญ ที่จะทำให้การโอนถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่เป็นไปอย่างราบรื่น การอ่านค่าความเร็วพื้นฐานของ SSD สามารถดูได้จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มากับ SSD แต่ละตัว ซึ่งจะบอกเป็น MB/s อย่างเช่น HyperX Savage SSD 960GB มีความเร็วในการอ่าน (Read) 520MB/s และเขียน (Write) 490MB/s เป็นต้น ตัวเลขยิ่งมาก หมายถึงให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด และเหมาะกับงานวีดีโอ

เลือก SSD ตัวเก่งให้เหมาะกับงานตัดต่อวีดีโอของคุณ

ความจุ (Capacity)
ความจุก็เป็นเรื่องสำคัญไม่น้อยไปกว่าความเร็ว เพราะช่วยเพิ่มความสะดวกต่อการจัดเก็บข้อมูลวีดีโอขนาดใหญ่ ให้พร้อมสำหรับการใช้งานได้ตลอดเวลา รวมถึงบางครั้งต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์ตัดต่อ จึงควรเลือกความจุมากกว่า 500GB หรือ 1TB ขึ้นไป เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานในแต่ละวัน หรือเลือกติดตั้ง SSD RAID

เลือก SSD ตัวเก่งให้เหมาะกับงานตัดต่อวีดีโอของคุณ

รูปแบบการเชื่อมต่อ (Interface)
รูปแบบการเชื่อมต่อ (Interface) ส่งผลต่อการทำงานอย่างมาก โดยเฉพาะงานที่ต้องการอัตราตอบสนองร่วมกับซอฟต์แวร์และข้อมูลที่รวดเร็ว เช่นเดียวกับการตัดต่อวีดีโอ ซึ่งการเชื่อมต่อจะให้ความเร็วที่แตกต่างกันไปในแต่ละแบบ

  • SATA SSD : เป็นรูปแบบการเชื่อมต่อพื้นฐานที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป ร่วมกับพอร์ต SATA3 บนเมนบอร์ด ซึ่งให้ความเร็วในการส่งข้อมูล ประมาณ 550-600MB/s
  • PCI-Express : เป็นการเชื่อมต่อพื้นฐานที่มีความเร็วสูง ในรูปแบบของ Expansion card ซึ่งให้ความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลได้มากกว่า 1,000MB/s ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าเป็น X1, X4, X8 หรือ X16 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการความเร็วสูง
  • 2 หรือ NGFF : เป็นการเชื่อมต่อ SSD ในอีกรูปแบบหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยม ให้ความเร็วได้เร็วกว่า SATA ปกติ เพียงแต่สามารถติดตั้งสล็อต M.2 บนเมนบอร์ดบางรุ่นที่รองรับเท่านั้น

สามารถพบกับ HyperX ได้ที่:
YouTube: http://www.youtube.com/hyperx
Facebook: https://www.facebook.com/KingstonBlogFansClub.en

Leave a Comment