โซลูชั่นการผลิตแบบไร้เอกสารช่วยลดงานวิศวกรรมและการปฏิบัติการ

ซีเมนส์ (Siemens) เปิดตัวเวอร์ชั่น 6.1 ของซอฟต์แวร์ SIMATIC IT eBR ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการผลิต (Manufacturing Operation Management) ของอุตสาหกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (life sciences) โดยเวอร์ชั่นใหม่นี้ช่วยให้ผู้ใช้งานติดตั้งโซลูชั่นการผลิตแบบไร้เอกสารได้ง่ายดาย ด้วยสองฟีเจอร์หลัก ได้แก่ โมดูลใหม่ที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้ (web-based) เรียกว่า MBR (Master Batch Record) เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิต และการผนวกระบบเดิมให้ใช้งานกับออโตเมชั่นเลเยอร์ (automation layer) ของซีเมนส์ (ระบบควบคุมกระบวนการ SIMATIC PCS 7 และระบบ HMI) เวอร์ชั่นใหม่ลดภาระงานด้านวิศวกรรมและการปฏิบัติการลงไป ผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถวางมาตรฐานในการทำงาน ทำให้กระบวนการผลิตมีความโปร่งใสชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงลดเวลาในการวางสินค้าออกสู่ตลาด

คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนเวชภัณฑ์ แต่ในขณะเดียวกัน หลายบริษัทจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายและพัฒนานวัตกรรมอีกด้วย ซีเมนส์จึงนำเสนอโซลูชั่นเพื่อการผลิตแบบไร้เอกสารมาเสริมทั้งในแง่ประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยช่วยลดอัตราความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายลงอีกด้วย

Adnan Abdul Rahman, Head of Automation & Engineering at Siemens Singapore กล่าวว่า “วิธีการเก็บบันทึกด้วยมือ (manual) ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลปริมาณมหาศาลและโปรโตคอลกลุ่มนั้นเป็นเรื่องยากต่อทั้งผู้ปฏิบัติงานและธุรกิจในองค์รวม ดังนั้น จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่บริษัทจะมาใช้โซลูชั่นการผลิตไร้เอกสาร เช่น SIMATIC IT eBR ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่กระบวนการผลิตทางเวชภัณฑ์ และความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจ”

ได้มีการวางระบบการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบระหว่างระดับชั้นออโตเมชั่นและไอทีการผลิตขึ้น เพื่อรองรับการเก็บบันทึกอิเล็กทรอนิกและการเตรียมเอกสารข้อมูลการผลิตที่เกี่ยวกับคุณภาพให้ครบถ้วน ขณะเดียวกับที่ได้ตัดขั้นตอนกระบวนงานที่ต้องทำด้วยมือและใช้เวลา รวมทั้งชุดรายงานที่ต้องใช้กระดาษออกไป โดยที่ SIMATIC IT eBR 6.1 อำนวยความสะดวกต่อการติดตั้งการผลิตแบบไร้เอกสาร รวมถึงโมดูลใหม่ Master Batch Record และแพกเกจ Project Startup ซึ่งมีรายการสิ่งที่ต้องปฏิบัติพร้อมใช้งานได้ทันที ช่วยเร่งเวลาการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ยังนำเสนอการผนวกระบบที่ใช้งานอยู่เดิมให้ทำงานร่วมกับ Siemens PCS 7 Batch และเพิ่มแอคเซสใหม่ลงรายการที่ต้องปฏิบัติเชิงอิเล็กทรอนิกส์ที่ฝังอยู่ในเครื่องไคลเอนท์ SCADA/HMI ด้วย การที่เราสามารถลดเวลาที่ใช้ไปในขั้นตอนการออกแบบ การปฏิบัติงาน การตรวจทาน การใช้กระบวนการผลิตตามที่วางกฎเกณฑ์ไว้ รวมทั้งการบันทึกเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เป็นชุด (EBRs) ลงได้นั้นถือว่า SIMATIC IT eBR ได้เข้ามาช่วยทั้งในแง่การเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได้อย่างมาก

Adnan กล่าวเสริมว่า “ที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศไทยนั้น เราเห็นถึงแนวโน้มความสนใจในโซลูชั่นการผลิตไร้เอกสารจากภาคส่วนเวชภัณฑ์มากขึ้น เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสทำงานกับลูกค้าของเราเพื่อคัดสรรโซลูชั่นที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งใช้งานเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าเหล่านั้น”

SIMATIC IT eBR 6.1 ทำงานบนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์ XFP ตัวก่อนหน้าที่พัฒนาขึ้นโดย Elan Software Systems ซึ่งถูกรวมเข้ากับซีเมนส์เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นบริษัทที่มีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับมากว่า 30 ปีในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ และศักยภาพในการรวมระบบเดิมให้ทำงานกับพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของซีเมนส์ในการรองรับอุตสาหกรรมทั้งแบบอยู่ภายใต้การควบคุมและไม่อยู่ภายใต้การควบคุม

ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพประกอบ www.siemens.com/press/PR2016080356PDEN

ข้อมูลเพิ่มเติม www.siemens.com/pharma และ www.siemens.com/simaticit/lifesciences

Leave a Comment