ซินเน็คฯ จัดประกวด SYNNEX MC ACADEMY 2016 ค้นหาสุดยอดนักสื่อสารรุ่นใหม่

นางสาวสุธิดา  มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้นำเข้าและ จัดจำหน่าย สินค้าไอที ระดับโลกหลาก หลายประเภท  ร่วมถ่ายภาพที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมประกวด โครงการ  Synnex Mc Academy 2016  โดย ซินเน็คฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัทพริซึ่ม โซลูชั่นส์ จำกัด จัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีให้พนักงาน ได้แสดงความ สามารถพิเศษ การแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์  และพัฒนา ศักยภาพด้าน บุคลิกภาพและ การสื่อสาร  เพื่อค้นหาสุดยอดนักสื่อสารรุ่นใหม่ สู่การเป็น พิธีกรประจำ บริษัทฯ จัดขึ้น ณ ห้อง มงคลสุธี  ออดิทอเรียม  บมจ.ซินเน็ค (ประเทศไทย) ถ.สุคนธสวัสดิ์   เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Comment