ซินเน็คฯ ร่วมกับภาครัฐและเอกชนสนับสนุนโครงการช่างนอกกรอบ ต่อเนื่องปีที่ 3

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับภาค รัฐบาลและเอกชน 7 องค์กรหลัก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย และผู้ผลิต อุปกรณ์ไอที ชั้นนำ เอซุส, อินเทล, ไมโครซอฟต์, ทีพี-ลิงค์ และเลอเมล เดินหน้าสานต่อ “โครงการช่าง นอกกรอบปี 3”  ส่งทีมช่าง เทคนิคที่มี ความชำนาญจากซิ นเน็คฯ จัดอบรมและเวิร์คช้อปด้านการติดตั้ง, ลงระบบปฎิบัต ิการ รวมไปถึงการซ่อมอุปกรณ์ไอทีโดยใช้อุปกรณ์จริง ให้กับคณะ อาจารย์ และนักศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา สร้างวิชาชีพ และขยายผลด้านการบริการชุมชน พร้อมสนับสนุน ชุดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกซ์ รวมมูลค่า 1,485,000 บาท  โดยมีนางสาว กิ่งแก้ว จูทะสมพากร  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน เป็นผู้แทน องค์กร ส่งมอบให้กับ 6 สถาบัน ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี, วิทยาลัยการอา ชีพนวมิ นทราชินี มุกดาหาร, วิทยาลัยการอาชีพเลิกนกทา, วิทยาลัยเทคนิค อำนาจเจริญ, วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง จัดขึ้น ณ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เมื่อเร็วๆ นี้

Comments

Leave a Reply